Study Tours to Poland dla Białorusinów mieszkających w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w ramach Programu Study Tours to Poland Białorusinki i Białorusinów mieszkających w Polsce.
Jeżeli masz 20-25 lat, masz obywatelstwo białoruskie i mieszkasz w Polsce, studiujesz i nie brałeś/-łaś wcześniej udziału w STP zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Na zgłoszenia chętnych czekamy do 15 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o programie oraz formularz zgłoszeniowy: https://studytours.pl/by/stp-для-студэнтаў-у-скароце/

Study Tours to Poland jest programmed Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Borussia.

ODWOŁANE – Planeta Piołun – spotkanie autorskie z Oksaną Zabużko | sobota 26.11. godz. 18.00 | Dom Mendelsohna

W najbliższą sobotę z publicznością Festiwalu Mendelsohna 2022 spotka się Oksana Zabużko, jedna z czołowych ukraińskich pisarek, autorka ponad dwudziestu książek, laureatka nagród krajowych i zagranicznych, ostatnio nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza.
Zapraszamy na spotkanie autorskie, które odbędzie się 26 listopada o godz. 18.00 w Domu Mendelsohna. Spotkanie poprowadzi Ewa Romanowska.
Oksana Zabużko (ur. 1960) – poetka i eseistka, autorka tekstów filozoficznych. Wykładała na uniwersytetach w USA (Pensylwania, Harward, Pittsburgh). Na stałe mieszka w Kijowie. Jej książki i artykuły zostały przetłumaczone na języki: polski, angielski, francuski, niemiecki, czeski, węgierski, chorwacki, bułgarski, rosyjski, perski. W Polsce wydano powieści Badania terenowe nad ukraińskim seksem (2003) i Muzeum porzuconych sekretów (2012), zbiór opowiadań Siostro, siostro (2007) i wywiad rzekę Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską (2013). W 2022 r. nakładem wydawnictwa Agora ukazał się zbiór esejów „Planeta Piołun” (przeł. K. Kotyńska, A. Łazar, J. Majewska).
Zapraszamy do udziału.
Wstęp wolny! Ilość miejsc ograniczona.
Wsparcie finansowe Festiwalu Mendelsohna: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.
* * *
Motyw graficzny: @Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: @Andrij Fil

„Pamięć pogranicza” – spotkanie z Karoliną i Piotrem Jakoweńko | czwartek 24 listopada godz. 17.00 | Dom Mendelsohna

W czwartek, 24 listopada 2022 r. zapraszamy na spotkanie z Karoliną i Piotrem Jakoweńko „Pamięć pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i Zagładzie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”. Spotkanie, które odbędzie się w Domu Mendelsohna, poprowadzi Aleksander Suhak.

„Ziemia pogranicza niesie ciężar dziedzictwa ludzi żyjących tu przed nami – swoich i obcych. Ten ciężar definiuje nas jako spadkobierców i nakazuje pochylić się z troską nad historią mieszkańców tych ziem. Zaglądamy w głąb i patrzymy na ślady ich obecności i nieobecności”
– mówią Karolina i Piotr Jakoweńko, założyciele Fundacji „Brama Cukermana” z Będzina i autorzy książki „Pamięć pogranicza”.

„Kiedy w 2018 roku podróżowaliśmy wspólnie przez Zagłębie Dąbrowskie i Górny Śląsk, natrafialiśmy na liczne zapomniane żydowskie historie, miejsca i przedmioty”
– dodają.
„Wszystkie te kawałki drewna, ślepe ściany wyburzanych kamienic, klatki schodowe i martwe podwórka przemawiały do nas wielowiekową i piękną historią, jednocześnie stawiając nam przed oczami kataklizm, który zniszczył bezpowrotnie ten świat”.

W 1. części spotkania nasi goście przedstawią dawne pogranicze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – jego złożoną historię przenikających się granic, skomplikowane losy ludzi tu żyjących – i kiedyś, i dziś. W 2. części spotkania, na przykładzie dawnego żydowskiego domu modlitwy w Będzinie oraz dawnego domu przedpogrzebowego w Gliwicach, opowiedzą o Żydach kiedyś zamieszkujących te miasta – o dwóch gminach tak bardzo różnych od siebie – polskiej i niemieckiej, a także o upamiętnieniu historii Żydów z tych terenów.

* * *

Karolina i Piotr Jakoweńko są założycielami Fundacji Brama Cukermana. W 2008 r. uratowali od zniszczenia i otoczyli opieką żydowski dom modlitwy Nuchima Cukiermana w Będzinie. Doprowadzili do wpisania historycznych polichromii, jakie się w nim znajdują, do rejestru zabytków województwa śląskiego i przeprowadzenia ich renowacji. Od 14 lat wraz z przyjaciółmi podtrzymują pamięć o żydowskiej społeczności Będzina i regionu, angażując się w ochronę dziedzictwa kulturowego. Obecnie ich działalność wiąże się również z Domem Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziałem Muzeum w Gliwicach, którym kieruje Karolina.

Karolina i Piotr Jakoweńko są laureatami prestiżowych nagród m.in.: „Chroniąc pamięć” – nadawanej Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa żydowskiego w Polsce i dialog polsko-żydowski (2013), Nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów (2014), Nagrody Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (2016).

Partnerami wydarzenia są: Muzeum w Gliwicach, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz Fundacja Brama Cukermana.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wsparcie finansowe Festiwalu Mendelsohna: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.

* * *

Motyw graficzny: Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: Andrij Fil

Niepogodzona – spotkanie z Ewą Schilling, pisarką, autorką „Akacji” i „Nadfioletu” | Piątek, 18 listopada godz. 17.00 | Dom Mendelsohna

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Ewą Schilling, pisarką, wydawczynią, autorką „Akacji” i „Nadfioletu”, które odbędzie się w piątek, 18 listopada br., w ramach Festiwalu Mendelsohna.

Ewa Schilling upomina się o prawa osób nieheteronormatywnych, ale też wszystkich tych, którzy cierpią w zderzeniu z systemem społecznej i państwowej opresji. Żyć swoim życiem, realizować się, szukać osobistego szczęścia i spełnienia – wydawać by się mogło, że to tak niewiele, ale przecież dla tak wielu to nieosiągalne.

O tej kardynalnej niesprawiedliwości traktują książki olsztyńskiej autorki takie jak debiutanckie Lustro (1998), wydana nakładem Borussii Akacja (2001), Głupiec (2005), Codzienność (2010) oraz Nadfiolet (2020). Autorka pyta w nich, jaką cenę płaci się za życie zgodne z algorytmami przygotowywanymi nam przez innych i jakie są granice ludzkiej wytrzymałości. Jako wrażliwa rebeliantka podsuwa także pewne rozwiązania, o które z pewnością zapyta prowadząca spotkanie Joanna Wilengowska.

Podczas wieczoru autorskiego 18.11. w Domu Mendelsohna fragmenty książek Autorki przeczyta Karolina Sadowska, aktorka Teatru Jaracza.

O Akacji:
Powieści takie jak Schilling, kwestionujące słuszność podziału na „swoich” i „obcych”, pokazujące rany na organizmie małej ojczyzny, osoby ludzkiej, rodziny – powstają przede wszystkim tam, gdzie te tematy są żywe, a więc na pograniczach. [..] Bohaterki Schilling są po wielokroć inne. Przesunięto im za plecami granice, dano niechciany ustrój, odebrano język; nigdy nie rozważono ich prawa do miłości. Mogą wobec tego powiedzieć nam, kim są kolonizatorzy i podbici. Mówią w imieniu tych drugich. Ich opowieść, niestety, nie jest nieaktualna.
Inga Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych

O Nadfiolecie:
To nie tylko mroczna fantazja o tym, co za chwilę może spotkać nasz kraj. To także pełna publicystycznego nerwu i interesujących postaci historia pokazująca, że zbyt łatwo decydujemy się na bierność, jeśli opresja nie dotyczy nas samych. „Nadfiolet” jest ostrzeżeniem przez szalonymi zakusami kleru, dynamiczną powieścią o gotowości na sprzeciw, ale przede wszystkim książką o tym, że wolności musimy poszukać w sobie, by rozprawić się z niewolą otoczenia.
Jarosław Czechowicz, Krytycznym okiem

Ewa Schilling to pisarka, wydawczyni, absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Współpracowała m.in. z pismami Borussia, Portret, Pogranicza, Opcje. W roku 2015 Głupiec ukazał się w tłumaczeniu na język słoweński. Mieszka w Olsztynie. W roku 2019 założyła wydawnictwo Seqoja.

Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny! Ilość miejsc ograniczona.

#FestiwalMendelsohna2022

Wsparcie finansowe: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.

* * *
Motyw graficzny: Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: Andrij Fil

 

Synagoga w Barczewie – historia i przyszłość | sobota 19 listopada godz. 11.00 Barczewska Synagoga

Serdecznie zapraszamy na seminarium i debatę poświęconą historii i przyszłości synagogi w Barczewie. To jedna z niewielu zachowanych żydowskich budowli sakralnych w województwie warmińsko-mazurskim. Została wzniesiona ok. 1894 r., a tutejszej gminie żydowskiej służyła do 1937 r. Następnie po sprzedaży budynek znalazł się w prywatnych rękach i dzięki temu przetrwał noc pogromów w 1938 r., gdy w całych Niemczech – także na terenie dzisiejszej Warmii i Mazur – spłonęło ponad 200 synagog.

Po II wojnie światowej do końca lat 70. budynek synagogi stał pusty i niszczał. Po remoncie przeprowadzonym przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie pełnił funkcję muzealną, następnie mieścił kierowane przez Barbarę Hulanicką Centrum Tkactwa Warmii i Mazur. Od lat 80. opiekę nad synagogą sprawuje SSK „Pojezierze”. Obecnie znajduje się tu Galeria Sztuki Synagoga, prowadzona przez panią Krystynę Szter. Od 2021 r. właścicielem zabytkowego obiektu jest Powiat Olsztyński. W br. udało się pozyskać dotację z Fundacji Most the Most, która umożliwi rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do funkcji kulturalno-społecznych.
W 2017 r. przy budynku synagogi powstało lapidarium – trafiły tu m.in. macewy z cmentarza żydowskiego w Barczewie, zdewastowanego w 1976 r.

Podczas seminarium „Synagoga w Barczewie – historia i przyszłość”, które odbywa się w ramach Festiwalu Mendelsohna, o dziejach tego miejsca i historycznych śladach, które przetrwały do dziś, opowiedzą w sobotnie przedpołudnie:

Julia Martino, dyplomowana konserwator dzieł sztuki konserwator dzieł sztuki, specjalizująca się w badaniach i konserwacji zabytków architektury z XIX i XX wieku – w wystąpieniu „Barczewska synagoga w świetle badań konserwatorskich”

Krzysztof Bielawski, który od 2005 r. bada i dokumentuje historię żydowskich cmentarzy, prowadzi portal internetowy www.cmentarze-zydowskie.pl i jako specjalista ds. dziedzictwa żydowskiego pracuje na co dzień w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – przedstawi „Historię cmentarza żydowskiego w Barczewie”.

W 2. części spotkania zapraszamy do dyskusji nad przyszłością Barczewskiej Synagogi z udziałem historyków, samorządowców, lokalnych działaczy i konserwatorów.

Spotkanie poprowadzi pani Krystyna Szter.

Partnerzy wydarzenia:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Barczewska Synagoga
Stowarzyszenie Pojezierze

 

Rozmówki śląsko-warmińskie – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą | wtorek, 15 listopada godz. 17.00

W ramach trwającego Festiwalu Mendelsohna we wtorek, 15 listopada o 17.00 serdecznie zapraszamy do Domu Mendelsohna na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą – autorem znakomitej książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, laureatem Nagrody Literackiej Nike w 2021 r.

Spotkanie prowadzi będzie Joanna Wilengowska – jak zapowiada, będzie to rozmowa Warmiaczki ze Ślązakiem o tożsamościowych pułapkach i odkryciach, banałach modrej kapusty i rolady, mniejszościach i większościach w niebezpiecznej odmianie narodowej arytmetyki, o ludziach ze starych zdjęć i ich miejscu w naszym życiu.

W czasie spotkania fragmenty książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” przeczyta Marcin Kiszluk, aktor Teatru Jaracza w Olsztynie.

Książkę będzie można nabyć po spotkaniu z Autorem.

Zbigniew Rokita (ur. 1989) – reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku (podwójnie nagrodzonej Nagrodą Literacką Nike oraz która otrzymała nominację do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego) oraz Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium (książka została przełożona na język ukraiński, a spektakl na jej podstawie wystawiono w Teatrze Nowym w Zabrzu). Autor sztuk teatralnych Nikaj (Teatr Zagłębia, reż. Robert Talarczyk) i Weltmajstry (Teatr Korez, reż. Robert Talarczyk). Pochodzi z Gliwic, mieszka w Katowicach.

Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny! Ilość miejsc ograniczona.

Wsparcie finansowe Festiwalu Mendlesohna: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.

* * *

Motyw graficzny: Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: Andrij Fil

Borussia OPEN w listopadzie

W listopadzie nasza akcja „Borussia Open” jest promocją publikacji prof. Roberta Traby,. Jeden z ojców-założycieli Wspólnoty Kulturowej „Borusia” przypomina nam między innymi dlaczego pamięć jest wyzwaniem dla współczesnej Europy. Na historyczne łopatki rozkłada zwolenników kulturowych szowinizmów, pokazuje polską twarz Berlina, zamyśla nad dziedzictwem naszej zbiorowej tożsamości. W cenie promocyjnej proponujemy książki napisane przez prof. Roberta Trabę, te, których jest wspołautorem lub pod jego redakcją.

Kraina tysiąca granic Biblioteka Borussii  http://borussia.pl/index.php/seria-biblioteka-borussi-2/
My, Berlińczycy Biblioteka Borussii http://borussia.pl/index.php/seria-biblioteka-borussi-2/
Pamięć, wyzwanie dla nowoczesnej Europy  http://borussia.pl/index.php/seria-inne-projekty-wydawnicze/
Tematy polsko-białoruskie Biblioteka Borussii http://borussia.pl/index.php/seria-biblioteka-borussi-2/
Tematypolsko-ukraińskie Biblioteka Borussii http://borussia.pl/index.php/seria-biblioteka-borussi-2/
Tematy polsko-litewskie Biblioteka Borussii http://borussia.pl/index.php/seria-biblioteka-borussi-2/
Zamówienia można składać bezpośrednio do Borussii pod adresem dystrybucja@borussia.pl, z lub odwiedzić naszą siedzibę w Olsztynie przy ulicy Zyndrama z Maszkowic 2.

Wystawa rzeźb „Wędrówki Mojżesza” | Niedziela 13 listopada godz. 16.00 | Dom Mendelsohna

W niedzielę, 13 listopada o 16.00 zapraszamy do Domu Mendelsohna na wernisaż wystawy rzeźb „Wędrówki Mojżesza” i spotkanie z jej pomysłodawcą i kuratorem Daumantasem Todesasem.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowane we współpracy z Litewskim Instytutem Kultury oraz Departamentem ds. Mniejszości Narodowych Republiki Litewskiej.

Wystawa „Wędrówki Mojżesza” nawiązuje do jednej z prac litewsko-żydowskiego rzeźbiarza Jakovasa Bunki. Jakovas Bunka (1923-2014) był artystą ludowym, który w swojej twórczości podejmował tematykę Zagłady. Bunka był m.in. twórcą rzeźby przedstawiającej Mojżesza trzymającego tablice z Dekalogiem oraz najważniejsze symbole judaizmu: menorę i gwiazdę Dawida, która została ustawiona w 1986 r. w miejscowości Plateliai (Płótele) dla upamiętnienia 30 żydowskich mieszkańców rozstrzelanych przez nazistów w czasie II wojny światowej. W 2016 r. rzeźba zawaliła się – uratowała się z niej jedynie oryginalna głowa Mojżesza, którą później poddano renowacji i konserwacji.

Daumantas Levas Todesas – litewski działacz społeczny, zaangażowany w ratowanie i ochronę dziedzictwa żydowskiego na Litwie – postanowił utrwalić dla potomnych historię Zagłady na Litwie, a jednocześnie zachować pamięć o niezwykłym twórcy Jakovasie Bunce. Zamówił gipsowe repliki głowy Mojżesza, a kilkunastu artystów zaprosił do współpracy i ozdobienia ich. W ten sposób powstała kolekcja barwnych rzeźb, które są kopiami dzieła Jakovasa Bunki, a jednocześnie odzwierciedlają niezwykle oryginalne i różnorodne wizje kilkunastu artystów.

Wystawa prezentuje prace twórców z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski, którzy włączyli się do niezwykłej akcji upamiętniania, zainicjowanej przez Daumanstasa Levasa Todesasa.
Są wśród nich:
Adomas Jacovskis ǀ Ewa Pohlke ǀ Solomonas Teitelbaumas ǀ Ilja Bereznickas ǀ Raimondas Savickas ǀ Leo Ray ǀ Dimitrij Gutov ǀ Daiva Kairevičiūtė ǀ Matvei Vaizberg ǀ Algirdas Mikutis ǀ Mindaugas Šnipas/ Tatjana Kazimierėnienė ǀ Mindaugas Šnipas / Aleksandra Jacovskytė ǀ Mindaugas Šnipas ǀ Aloyzas Janušauskas ǀ Rimas Keturka

Wystawa „Wędrówki Mojżesza” była już pokazywana w wielu litewskich miejscowościach. Prezentacja w Olsztynie to pierwszy jej pokaz w Polsce.

Podczas wernisażu w Domu Mendelsohna będziemy mieli okazję zobaczyć prace kilkunastu artystów oraz wziąć udział w spotkaniu się z kuratorem projektu Daumantasem Levasem Todesasem.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia! Wstęp wolny!

Wsparcie finansowe Festiwalu Mendelsohna: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.

* * *

Motyw graficzny: Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: Andrij Fil

Kortau. W granicach pamięci czy na peryferiach zapomnienia? | Sobota 12.11.2022 o godz. 12.00 w Domu Mendelsohna

W czasie II wojny światowej szpital psychiatryczny w Kortowie był miejscem tragicznych wydarzeń. Wymagający pomocy i opieki pacjenci zostali wysłani prosto na śmierć w ramach nazistowskiej Akcji „T4” – likwidacji „życia niewartego życia”. Ci, którym cudem udało się przetrwać do 1945 r., z absurdalnym okrucieństwem zostali wymordowani przez Armię Czerwoną. Zastanawiamy się wciąż, dlaczego tak potworna zbrodnia – dotycząca ludzi takich samych jak my – zajmuje tak niewiele miejsca w publicznym dyskursie. Dlaczego pamięć o Kortau zanikła, a nawet jeśli czasem powraca, to jawi się nam jako mroczny psychiatryk z horroru, a nie miejsce skłaniające do refleksji nad zagrożeniami, jakie czyhają na nas po dziś dzień?
W ramach Festiwalu Mendelsohna Inicjatywa Upamiętnienie dla Kortau zaprasza w sobotę 12.11. na spotkanie, podczas którego przedstawi odwołujące się do źródeł historycznych i archiwalnych dokumentów dzieje tutejszego szpitala psychiatrycznego. Spotkanie pomyślane jest jako otwarta debata nad tym, w jaki sposób – i czy w ogóle – mówić o Kortau. Przedstawiając losy ofiar, podejmie próbę ujawnienia uniwersalnych mechanizmów, które doprowadziły do tak strasznych następstw. Prowadzący spotkanie Michał Woźnica i Kacper Kozłowski opowiedzą także o inicjatywie upamiętnienia i przedstawią główne problemy badawcze.
Spotkanie składa się z II części: podczas I części spotkania – odbywającej się 12.11. o godz. 12.00 w Domu Mendelsohna – zostaną omówione współczesne zagadnienia. Z pomocą dr Magdaleny Sachy, znakomicie opisującej mechanizmy, jakie zaszły we współczesnym Kortowie, zostaną one poddane dyskusji. Wspólnie z Marcinem Cieleckim prowadzący chcą się zastanowić, co czyni Kortau wyjątkowym. Do rozmowy i dyskusji organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematem – z uwagą wysłuchają Państwa pytań i argumentów.
W II części spotkania – podczas spaceru po Kortowie (początek o godz. 14.30 na starej pętli autobusowej w Kortowie) – prowadzący podejmą próbę umieszczenia historycznych wydarzeń w przestrzeni współczesnego Kortowa – poznamy topografię miejsca i dokładnie dzieje zakładu i jego ofiar, by zrozumieć, jak wielkie znaczenie mają słowa oraz jak brzemienna w skutkach może być obojętność i niepamięć.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
Wsparcie finansowe: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.
* * *
Motyw graficzny: Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: Andrij Fil

Kazimierz Brakoniecki o Charlesie Reznikoffie | środa 9 listopada godz. 17.00 Dom Mendelsohna

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie Festiwalu Mendelsohna!  W środę 9 listopada o godz. 17.00 w Domu Mendelsohna Kazimierz Brakoniecki opowie o Charlesie Reznikoffie i jego księdze „Testimony The United States 1885-1915”.

Charles Reznikoff (1894-1976) to amerykański poeta, pisarz i dramaturg, potomek imigrantów żydowskich z Rosji mieszkających na Brooklynie.
Był autorem miniatur lirycznych, cyklów wierszy, w tym „Holocaust” (1975), opartego na stenogramach z rozpraw norymberskich, powieści, m.in. inspirowanych losami swoich rodziców.
Reznikoff ma w dorobku poemat o historii amerykańskiej diaspory żydowskiej „Testimony: The United States 1885–1915” (Świadectwo. Stany Zjednoczone 1885–1915). Jego fragmenty opublikował w 1965 i 1968 r., lecz dzieło to pozostałe nieukończone.
Na opowieść o twórczości Charlesa Reznikoffa zaprasza Kazimierz Brakoniecki – poeta i pisarz, redaktor, tłumacz poezji francuskiej, animator kultury, współzałożyciel „Borussii”. 9 listopada w Domu Mendelsohna usłyszymy także fragmenty poezji Reznikoffa w tłumaczeniu Brakonieckiego.
Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny!

Wsparcie finansowe: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.
* * *
Motyw graficzny: Ewa Pohlke
Oprawa graficzna: Andrij Fil

BACK