FUNDACJA „BORUSSIA”

Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn | sekretariat@borussia.pl| tel.+48 89 523 72 93 | tel./faks +48 89 534 00 26

KRS: 0000258055 | REGON: 280127893 | NIP: 739-35-58-262

Rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas

03 2030 0045 1110 0000 0261 1970

 

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA” 

Adres korespondencyjny: ul. Zyndrama z Maszkowic 210-133 Olsztynbiuro@borussia.pl | tel. +48 89 523 72 93 | tel./faks +48 89 534 00 26

KRS: 0000111401 | REGON: 004457370| NIP: 739-12-30-586

Rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas

29 2030 0045 1110 0000 0334 3270

 

Działalność programowa Stowarzyszenia I Fundacji:

CZASOPISMO „BORUSSIA. KULTURA. HISTORIA. LITERATURA”

Robert Traba – redaktor naczelny | robert.traba@cbh.pan.pl

Kazimierz Brakoniecki – redaktor naczelny | brakoniecki@cpf.olsztyn.pl

 

Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA

PROGRAMY EDUKACYJNE

Kornelia Kurowska – dyrektorka programowa | kornelia.kurowska@borussia.pl | tel. 89 523 72 93

PROGRAM KULTURALNY

Dominika Złakowska-Cieślak – koordynatorka programu – na urlopie macierzyńskim 

 

PROGRAM TRANSGRANICZNY:

Ewa Romanowska – dyrektorka programowa | ewa.romanowska@borussia.pl | tel. +48 89 534 00 26

PROGRAM  STUDY TOURS TO POLAND DLA STUDENTÓW

Ewa Romanowska – dyrektorka programowa | ewa.romanowska@borussia.pl| tel. +48 89 534 00 26

SvitlanaPlysiuk – asystentka programowa | svitlana.plysiuk@borussia.pl | tel. +48 89 534 00 26

DYSTRYBUCJA WYDAWNICTW BORUSSII

SvitlanaPlysiuk – dystrybucja i promocja | dystrybucja@borussia.pl | tel. +48 89 534 00 26

WOLONTARIUSZKA EVS

Oceane Le Goff  | oceane.legoff@borussia.pl

ADMINISTRACJA I KSIĘGOWOŚĆ STOWARZYSZENIA I FUNDACJI:

Maria Ziółkowska – główna księgowa | ksiegowosc@borussia.pl | tel. +48 89 523 72 93

STAŁA WSPÓŁPRACA:

Yvonne Meyer | Stowarzyszenie Przyjaciół Borussii Olsztyn w Lipsku |y.meyer@freunde-borussia.de

Jeaninne Nowak | jeaninne.nowak@borussia.pl

Aleksander Suhak | aleksander.suhak@borussia.pl

BACK