FUNDACJA „BORUSSIA”

ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn | sekretariat@borussia.pl|  tel. +48 89 523 72 93 | tel./faks +48 89 534 00 26

KRS: 0000258055 | REGON: 280127893 | NIP: 739-35-58-262

Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP Paribas
03 2030 0045 1110 000 0261 1970

 

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA „BORUSSIA” 

Adres korespondencyjny: ul. Zyndrama z Maszkowic 210-133 Olsztynbiuro@borussia.pl | tel. +48 89 523 72 93 | tel./faks +48 89 534 00 26

KRS: 0000111401 | REGON: 004457370| NIP: 739-12-30-586
Rachunek bankowy:
Bank BGŻ BNP Paribas
29 2030 0045 1110 0000 0334 3270

 

SPOTKANIA Z PRACOWNIKAMI PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM

ADMINISTRACJA I KSIĘGOWOŚĆ STOWARZYSZENIA I FUNDACJI:

Maria Ziółkowska – główna księgowa | ksiegowosc@boussia.pl | tel. +48 89 523 72 93

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA STOWARZYSZENIA I FUNDACJI:

CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO DOM MENDELSOHNA

CZASOPISMO „BORUSSIA. KULTURA. HISTORIA. LITERATURA”

Robert Traba – redaktor naczelny | robert.traba@cbh.pan.pl

Kazimierz Brakoniecki – redaktor naczelny | brakoniecki@cpf.olsztyn.pl

PROGRAMY EDUKACYJNE

Kornelia Kurowska – dyrektorka programowa | kornelia.kurowska@borussia.pl | tel. 89 523 72 93

STAŁA WSPÓŁPRACA:

Yvonne Meyer |Stowarzyszenie Przyjaciół Borussii Olsztyn w Lipsku |y.meyer@freunde-borussia.de

Jeaninne Nowak | jeaninne.nowak@borussia.pl

Elżbieta Sobczak | elzbietasobczak@interia.pl

Aleksander Suhak | aleksander.suhak@borussia.pl

Anna Wagner | anna.wagner@borussia.pl

Maria Plysiuk | maria.plysiuk@borussia.pl

PROGRAM TRANSGRANICZNY:

Ewa Romanowska – dyrektorka programowa | ewa.romanowska@borussia.pl | tel. +48 89 534 00 26

PROGRAM  STUDY TOURS TO POLAND DLA STUDENTÓW

Ewa Romanowska – dyrektorka programowa | ewa.romanowska@borussia.pl| tel. +48 89 534 00 26

Svitlana Plysiuk – asystentka programowa | svitlana.plysiuk@borussia.pl | tel. +48 89 534 00 26

PROGRAMY KULTURALNE

Dominika Złakowska-Cieślak – menedżer kultury | d.zlakowska-cieslak@borussia.pl | tel. +48 89 523 72 93

WYDAWNICTWO 

dystrybucja@borussia.pl | tel. +48 89 534 00 26

BACK