Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
PROJEKT – Borussia Olsztyn
powrot

partnerzy
dopobrania
galeria
englishversion

UCZESTNICY PROJEKTU

W projekcie 2nd Baltic Sea Youth Dialogue weźmie udział 50 Europejczyków w wieku 16-19 lat pochodzących z Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji (m.in. z Kaliningradu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Państwa te są członkami oraz krajami posiadającymi status obserwatora w Radzie Państw Morza Bałtyckiego – organizacji międzynarodowej, której celem jest podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia współpracy i stabilności w regionie. Głównymi tematami realizowanymi przez Radę w roku 2015, który jest rokiem polskiej prezydencji, są: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna oraz bezpieczny region. Zgłoszenia uczestników projektu zostały zebrane za pośrednictwem EUSTORY – sieci młodych Europejczyków zajmujących się historią. Sieć jest koordynowana przez Fundację Körbera.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi biorących udział w spotkaniu na zagadnienie tożsamości regionalnej i jej wpływ na kształt współczesnej Europy. Poprzez analizę i wymianę własnych doświadczeń zostaną uwrażliwieni na znaczenie tożsamości regionalnej w rozwoju społecznym, politycznym i ekonomicznym regionu. Uczestnicy zbadają wpływ przeszłości na współczesne problemy identyfikacyjne oraz dowiedzą się jak lokalne doświadczenia mieszkańców można wykorzystać w kontekście wspólnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Ponadto projekt ma sprzyjać lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu młodych ludzi z różnych krajów, umacnianiu więzi społecznych w Europie oraz budowaniu osobistych relacji opartych na poszanowaniu dla odmienności i czerpaniu z jej bogactwa.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach 2nd Baltic Sea Youth Dialogue 50 młodych osób, w dniach 2-9 września 2015 r., spotka się w Olsztynie, aby podczas wspólnych poszukiwań, warsztatów, wykładów, spotkań i wizyt studyjnych zapoznać się z historią II Wojny Światowej w regionie i jej następstwami oraz podjąć próbę zuniwersalizowania tego doświadczenia w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia. Podczas pobytu na Warmii i Mazurach młodzi Europejczycy spróbują również wyrazić swoje podejście do poruszanych zagadnień za pomocą różnych środków wyrazu. Używając mediów: fotografii, filmu i rozmów z mieszkańcami stworzą wspólną prezentację zatytułowaną „REGIONAL EYE”. Jej celem będzie pokazanie Warmii i Mazur jako jednego z subregionów Morza Bałtyckiego. Uroczysty pokaz prezentacji „REGIONAL EYE” odbędzie się 8 września 2015 r. w Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” znajdującym się w zrewitalizowanym Tartaku Raphaelsohnów przy ul. Knosały 3B w Olsztynie. Już teraz serdecznie zapraszamy! Program ramowy spotkania znajduje się w zakładce DO POBRANIA

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Olsztyńskie spotkanie młodzieży w ramach 2nd Baltic Sea Youth Dialogue odbędzie się w dniach od 2 do 9 września 2015 r.

BACK