okladka_borussii_55_nr0001

Czasopismo „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 55/2015

Tematem przewodnim 55. numeru czasopisma „Borussia” jest geografia tożsamości. Porusza on problematykę sukcesji kulturowej, łączenia pamięci miejsca z pamięcią jego mieszkańców oraz ich potomków. Swoje teksty prezentują tu m.in. Zbigniew Kadłubek, Iwona Liżewska, Andrzej Kotula, Jan Salm, bracia Dębiccy, Tomasz Gęsina, Robert Traba, Piotr Gwiazda. Szczególnie wiele miejsca poświęcono w numerze Śląskowi, są tu jednak obecne wątki dotyczące wszystkich ziem, na których po II wojnie światowej doszło do niemal całkowitej wymiany ludności i przerwania ciągłości kulturowej.

BACK