Dni Kultury Żydowskiej to inicjatywa olsztyńskich organizacji i osób zaangażowanych w budowanie porozumienia i dialogu międzykulturowego. Od roku 1997, jesienią, wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury Żydowskiej B’Jachad proponujemy Państwu cykl wydarzeń kulturalnych, których celem jest przybliżenie bogatych związków kultur i narodów: polskiego, żydowskiego i niemieckiego przez wieki współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach.

Dni Kultury Żydowskiej to przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, związanych z historią i tradycją Żydów, ukazywanych nie tylko w kontekście historycznym, lecz także współczesnym. Na program festiwalu składają się między innymi koncerty, spotkania literackie, warsztaty, pokazy filmów, wykłady, stanowiące doskonałą okazję do praktykowania dialogu, pogłębiania wiedzy, tolerancji i porozumienia. W pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych prezentowanych w ramach cyklu zaangażowanych jest wiele olsztyńskich instytucji publicznych oraz firm prywatnych. Udział w festiwalu znanych i kompetentnych naukowców, artystów oraz znawców tematu z kraju i zagranicy sprawia, że jest to jedyna tego rodzaju impreza w północnej części Polski.

IX Dni Kultury pod hasłem „SŁOWA” odbędą się w dniach 15-18 października 2015.

dni kultury żydowskiej 2015 borussia

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2015

 

nck dkz borussia

 

 

 

BACK