Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
LEKCJE DIALOGU – Borussia Olsztyn

„Lekcje Dialogu” to projekt cykliczny, w ramach którego proponujemy zajęcia z edukacji wielokulturowej adresowane do uczniów i nauczycieli ze szkół wszystkich szczebli z Olsztyna i z regionu. Jego celem jest uwrażliwienie na kwestię wielokulturowości Warmii i Mazur, tolerancji, ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

W roku 2015 grono odbiorców poszerzone zostało o studentów i wykładowców z działających w naszym regionie wyższych uczelni, w tym studentów Uniwersytetów III wieku. W ramach projektu proponujemy również cykl warsztatów dla nauczycieli, a także spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką dialogu wielu kultur i tradycji.

Partnerami merytorycznymi projektu są instytucje kultury i edukacji, organizacje pozarządowe, przedstawiciele mniejszości narodowych z regionu Warmii i Mazur oraz z całego kraju.

W roku 2015 projekt realizowany jest przy dzięki współudziale finansowym:

Samorządu Olsztyna,

logo_z_listkiem

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

logo_1_1_small

oraz Goethe – Institut

goethe institute

Proponowane obszary tematyczne zajęć:

1. Dialog z kulturą, w ramach którego znajdzie się przestrzeń dla edukacji międzykulturowej, rozumienia kultury, jej różnorodnych przejawów i zjawisk.

2. Dialog z historią, w ramach którego poruszane będą zagadnienia wspierające budowanie świadomości historycznej młodych ludzi.

3. Dialog obywatelski będący przestrzenią nauki aktywności obywatelskiej.

Szczegółowe tematy i terminy zajęć ustalane są po indywidualnych konsultacjach z nauczycielem/wykładowcą.

Przykładowe tematy zajęć prowadzonych w ramach Lekcji Dialogu w roku 2014:

– wielokulturowa historia Olsztyna i regionu Warmii i Mazur i jej literackie świadectwa

– historia mniejszości narodowych w okresie do II wojny światowej i po jej zakończeniu

– postaci twórców kultury, ludzi sztuki związanych z Olsztynem i regionem, ich dorobek na tle

wydarzeń epoki,

– ślady historii w krajobrazie miasta – architektura i sztuka

– znaczenie sztuki i muzyki w tradycji i obyczajach mniejszości narodowych regionu

– materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu.

– techniki teatralne w praktyce – zajęcia warsztatowe

– sztuka i twórca – w kontekście historycznym i obecnie

– Erich Mendelsohn – życie i twórczość

GALERIE WYDARZEŃ W RAMACH LEKCJI DIALOGU: ( zaczekaj chwilkę na załadowanie się zdjęć)

BACK