B_58_2016_okładka net-1

Redakcja: Redaktorzy naczelni: Kazimierz Brakoniecki, Robert Traba Zespół redakcyjny: Iwona Liżewska, Iwona Anna NDiaye, Maryla Paturalska, Janusz Pilecki (grafik), Ewa Romanowska, Rafał Żytyniec Asystent redakcji: Paweł Sarnowski Rada Redakcyjna: Piotr Mitzner, Zbigniew Mikołejko, Anna Nasiłowska, Hubert Orłowski, Cezary Wodziński , Leszek Żyliński Korekta: Emilia Janowska Projekt okładki i opracowanie graficzne: Janusz Pilecki Skład i łamanie: WZORCOWNIA | www.wzorcownia-art.pl Fotografia na IV stronie okładki: archiwum Elżbiety Traby i Roberta Traby Druk: UNI-DRUK Wydawnictwo i Drukarnia Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia“ Adres do korespondencji: ul. Zyndrama z Maszkowic 2 | 10-133 Olsztyn tel. 89 534 00 26 redakcja@borussia.pl | www.borussia.pl

eBORUSSIA 58
BACK