Seria wydawnicza NOWE ŻYCIE POD STARYMI DACHAMI poświęcona jest historii i formom budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur. Publikacje wskazują praktyczne możliwości ochrony i kształtowania form krajobrazu wiejskiego dzisiaj. Cykl odwołuje się do konkretnego obszaru, może jednak stanowić punkt wyjścia do rozważań ogólnych, aktualnych w wielu regionach.

Dotychczas ukazały się: Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur Magdaleny Bartoś i Barbary Zalewskiej (2003), Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania pod red. Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera (2003), Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach Iwony Liżewskiej (2007).

Seria pod redakcją Iwony Liżewskiej.


Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach
Iwona Liżewska

Rok wydania: 2007
Stron: 210
Oprawa: twarda
Format: 205×165
ISBN: 978-83-89233-37-0

NAKŁAD WYCZERPANY
Cena detaliczna: 45 zł

tradycyjne
Książka poświęcona jest problematyce odnowy dziedzictwa wiejskiego Warmii i Mazur. Opisuje zasób dziedzictwa materialnego wsi, prezentuje bogactwo i różnorodność form historycznych kształtujących oblicze regionu. Jednakże przedmiotem rozważań nie jest sam proces dziejowy, ale historia postrzegana z perspektywy współczesnej. Jest to próba wskazania na piękno i logikę tradycyjnych form, z sugestią mądrej i twórczej ich kontynuacji. Walorem książki są publikowane po raz pierwszy, opatrzone komentarzem rysunki oraz fotografie w znakomity sposób ilustrujące omawianą problematykę.

 

BACK