kornelia dyrektorka

Dyrektorka Programów Edukacyjnych – Kornelia Kurowska

kornelia.kurowska@borussia.pl

ewa dyrektorka

Dyrektorka Programu Transgranicznego i Study Tours To Poland – Ewa Romanowska

ewa.romanowska@borussia.pl

maria ksiegowa

Główna Księgowa – Maria Ziółkowska 

ksiegowosc@borussia.pl

Koordynatorka Programu Kulturalnego – Dominika Złakowska-Cieślak

d.zlakowska.cieslak@borussia.pl

Asystentka Programowa -Svitlana Plysiuk

svitlana.plysiuk@borussia.pl

 Wolontariuszka – Iryna  Samchenko

iryna.samchenko@borussia.pl

BACK