BORUSSIA_okladka56_INT

W 56 numerze czasopisma „Borussia” znaleźć można wielodyscyplinarne teksty naukowców (historyków, kulturoznawców, socjologów) oraz twórców podejmujących temat filozofii miejsca w zakresie przemian obcego i własnego dziedzictwa, poszukiwania tożsamości oraz współczesnych przemian po 1990 roku ziem zachodnich i północnych: od Dolnego Śląska, Ziemię Lubuską przez Pomorze do Warmię i Mazury. Autorzy eksplorują takie obszary myśli i twórczości, jak geografia pamięci, pamięć kulturowa, nowe zjawiska w kulturze, sztuce i literaturze po 1990 roku i ich przemiany (odwrót od ,,literatury małych ojczyzn”, od mitu prowincji, kształtowanie się w czasie relacji centrumprowincja); analiza i prezentacja nowych i starych problemów tożsamości oraz dialogu międzypokoleniowego czy międzykulturowego; nowych technik poznania i artystycznego reagowania na dalszą i bliższą rzeczywistość ( lokalną, uniwersalną). W zeszycie znajduje się również Archiwum literackie Warmii i Mazur oraz dział recenzji.

BACK