„Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 56/2015
REDAKCJA:
Redaktorzy naczelni:
Kazimierz Brakoniecki,
Robert Traba
sekretarz: Iwona Liżewska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Iwona Anna NDiaye, Maryla Paturalska, Janusz Pilecki (grafik), Rafał Żytyniec
DANE TECHNICZNE:
format: 235 x 165
liczba stron: 256
okładka: miękka
ISSN: 0867-6402
Cena detaliczna: 10,00 zł
BORUSSIA_okladka56_INT
W 56 numerze czasopisma „Borussia” znaleźć można wielodyscyplinarne teksty naukowców (historyków, kulturoznawców, socjologów) oraz twórców podejmujących temat filozofii miejsca w zakresie przemian obcego i własnego dziedzictwa, poszukiwania tożsamości oraz współczesnych przemian po 1990 roku ziem zachodnich i północnych: od Dolnego Śląska, Ziemię Lubuską przez Pomorze do Warmię i Mazury. Autorzy eksplorują takie obszary myśli i twórczości, jak geografia pamięci, pamięć kulturowa, nowe zjawiska w kulturze, sztuce i literaturze po 1990 roku i ich przemiany (odwrót od ,,literatury małych ojczyzn”, od mitu prowincji, kształtowanie się w czasie relacji centrumprowincja); analiza i prezentacja nowych i starych problemów tożsamości oraz dialogu międzypokoleniowego czy międzykulturowego; nowych technik poznania i artystycznego reagowania na dalszą i bliższą rzeczywistość ( lokalną, uniwersalną). W zeszycie znajduje się również Archiwum literackie Warmii i Mazur oraz dział recenzji.

BACK