Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
STUDY TOURS TO POLAND – Borussia Olsztyn

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej.

 Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji, w latach 2007-2017 koordynatorem STP było Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia, Od 2017 tę role pełni Fundacja Liderzy Przemian.

Strona www programu: www.studytors.pl

Study Tours to Poland

powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia.

Study Tours to Poland – wizyty profesjonalistów.

W ramach krótkoterminowych wizyt studyjnych przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji rządowej, pracownicy centralnych instytucji państwowych i inne grupy zawodowe mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie przekształceń ustrojowych i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej. Wizyty organizowane są w niewielkich grupach, we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz centralnymi instytucjami państwa. Dotychczas w STP brali udział głównie przedstawiciele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji.

Study Tours to Poland – wizyty studentów.

W ramach tej ścieżki STP zapraszamy wyróżniających się studentów z Białorusi, Mołdowa, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu kaliningradzkiego i leningradzkiego) na kilkunastodniowe wizyty przy polskich ośrodkach akademickich. W trakcie spotkań organizowanych przez doświadczone organizacje pozarządowe studenci maja okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, seminariach i imprezach kulturalnych. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

Zobacz jak wygląda Stoudy Tour (zaczekaj chwilkę na załadowanie zdjęć):

Zobacz serię filmów opowiadających o programie:

Inne filmy zobaczysz na naszym profilu Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvf9zOgbLI7mvgsxX2-Hpog

BACK