Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
RADA CZASOPISMA – Borussia Olsztyn

RADA REDAKCYJNA

prof. Piotr  Mitzner (ur. 1955) – poeta, historyk literatury, edytor. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Pracował w działach literackich teatrów. W latach 1981-1989 należał do kierownictwa niezależnego wydawnictwa „Krąg”, a od 1983 do 1997 był członkiem redakcji czasopisma „Karta”. Koordynował współpracę polskich środowisk ze Stowarzyszeniem „Memoriał”. 1993-1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 do dziś pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, od 2000 –  jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Wydał dziewięć tomów poetyckich, szkice biograficzne (Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Esej o małżeństwie, Gabinet cieni), cztery książki o teatrze i dwie historycznoliterackie. Zajmuje się literaturą polską XX wieku, biografistyką oraz polsko-rosyjskimi związkami literackimi.

prof. Hubert Orłowski ur. w Podlejkach (1937), członek rzeczywisty PAN; obszary badań: literatura i kultura niemiecka XIX-XXI wieku, semantyka historyczna i badania nad stereotypami; wydawca (wraz z Christophem Kleßmannem) Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej (34 tomy); autor m.in.: Literatura w III Rzeszy, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Warmia z oddali, Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877, Wobec zniewoleń ‘krótkiego stulecia’, Warmia z oddali, Literatur und Herrschaft – Herrschaft und Literatur, Dzieje kultury niemieckiej (współautor)

prof. Zbigniew Mikołejko Kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Filozof religii, historyk religii, eseista, wykładowca akademicki.

prof. Anna Nasiłowska pisarka, poetka, krytyk literacki, historyk literatury współczesnej. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Członek redakcji dwumiesięcznika literackiego ” Teksty Drugie”. Ostatnio wydała ” Żywioły. Wiersze i prozy poetyckie” ( 2014).  

cezary-wodzinski filozof, historyk filozofii, tłumacz i eseista, prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Ostatnio opublikował „Wiedza a zbawienie. słowo/obraz/terytoria” (2011)

prof. dr hab. Leszek Żyliński – germanista na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obszary badań: literatura i kultura niemiecka XIX-XXI w. Ostatnie publikacje ,,O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku” (2008), ,,Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku” (2012), ,,Od Prus do Europy”( 2014). Redaktor serii wydawniczej ,,Zrozumieć Niemcy”. Członek m.in. Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (Darmstadt) oraz Societas Jablonoviana (Lipsk).

 

BACK