Zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane do odwiedzania Domu Mendelsohna.

Wizyta  grupy zorganizowanej w Domu Mendelsohna jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Organizatorów grup prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres mailowy sekretariat@borussia.pl (skan) lub  faksem na nr 89 534 00 26 najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Na wskazany adres mailowy organizatora przesyłamy potwierdzenie przyjęcia grupy na wizytę.

Informujemy jednocześnie, że przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia wizyty grupy. Możliwość przyjęcia grupy uzależniona jest od kalendarza bieżących wydarzeń, dziejących się w Domu Mendelsohna.

ZGŁOSZENIE WIZYTY GRUPY – formularz zgłoszeniowy Dom Mendelsohna

BACK