Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
DOM MENDELSOHNA – Borussia Olsztyn

[rev_slider dom]

 

Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Od wielu lat Borussia działa na rzecz uratowania jednego z najcenniejszych olsztyńskich zabytków, budynku »Bet Tahara«, zwanego Domem Mendelsohna. Od 2007 r. prowadzimy w nim prace konserwatorskie i remontowe. Przywracamy to miejsce pamięci mieszkańców miasta i regionu, nadając mu jednocześnie nową funkcję: mieścić się tu będzie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Jego działalności przyświecać będą dwie idee – spotkanie i dialog, które charakteryzowały także Ericha Mendelsohna jako architekta, artystę o szerokich horyzontach, obywatela Europy i świata. Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA jest przestrzenią spotkań i wspólnej pracy twórczej ludzi różnych narodowości, kultur i wyznań. Dyskusje i debaty organizowane przez Borussię w duchu porozumienia i dialogu, seminaria, warsztaty i wystawy odwołujące się do wielokulturowej historii i tradycji Warmii i Mazur, mają swoje stałe miejsce w działalności programowej Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Centrum Dialogu Międzykulturowego zainaugurowało swoją działalność w 2013 roku.

BACK