Zapraszamy do Domu Mendelsohna

Zachęcamy do odwiedzin Domu Mendelsohna. Osoby zainteresowane zwiedzaniem zapraszamy  od poniedziałku do piątku.

Zwiedzanie indywidualne odbywać się będzie o godzinie 11:00 i 14:00.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej (www.borussia.pl)

Osoby zwiedzające prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz stosowanie się do obowiązujących zasad i zachowanie bezpiecznej odległości.

 

BACK