Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
lipiec 2015 – Borussia Olsztyn

III Forum Otwartego Regionalizmu 17-19 lipca

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA, Fundacja BORUSSIA oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na III Forum Otwartego Regionalizmu

Olsztyn (Zamek – Dom Mendelsohna) – Węgajty, 17-19 lipca 2015 r. W załączeniu program III Forum. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Fundacja Borussia, Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy: Stowarzyszenie Węgajty, Muzeum Warmii i Mazur, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

Wsparcie finansowe: Narodowe Centrum Kultury, Goethe-Institut, Urząd Miasta Olsztyna

Patronat medialny: TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn

POBIERZ PROGRAM ( kliknij w link)  Forum Otwartego Regionalizmu 2015_program

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY doc. ( kliknij w link) III_FOR_formularz_zgloszeniowy

 

 

SEMINARIUM „REGIONY POGRANICZA EUROPY – RÓŻNORODNOŚĆ – ROZWÓJ”

W dniach 24-26 czerwca w 2015 roku w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie odbyło się seminarium „Regiony pogranicza Europy – różnorodność – rozwój”. Była to wspólna inicjatywa Fundacji BORUSSIA oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Podczas spotkania starano się odpowiedzieć na pytanie: jak w odwołaniu do wspólnego dziedzictwa historycznego budować wśród mieszkańców regionów pogranicza, które od wieków stanowiły miejsce styku wielu kultur, narodów i tradycji, świadomość wspólnej odpowiedzialności i solidarności ponad granicami?
Cykl spotkań zainaugurował wieczorny koncert Grzech Piotrowski Quartet „One World”, który wprowadził uczestników w świat kultury i sztuki różnych narodów.
Seminarium otworzyli Wiktor Marek Leyk, pełnomocnik marszałka województwa warmińsko-mazurskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz Prezes Fundacji BORUSSIA Kornelia Kurowska. W problematykę seminarium uczestników wprowadził dr Jacek Poniedziałek wykładem pt. „Komu i do czego potrzebny jest otwarty regionalizm olsztyńskiej BORUSSII”.
W tym dniu uczestnicy mogli także wysłuchać i wziąć aktywny udział w dyskusji Krzysztofa Czyżewskiego z Fundacji Pogranicze z Krasnogrudy oraz Krzysztofa Stanowskiego z Fundacji Solidarności Międzynarodowej, prowadzonej przez dr Iwonę Liżewską. Goście dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi budowania nowej regionalnej tożsamości w praktyce, a także pomysłami na perspektywy rozwoju swoich regionów.
O wynikach badań i własnych doświadczeniach w sferze badania i korzystania z zasobów kulturowych w rozwoju regionów debatowali: Marcin Kapłon z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych z Olsztyna, Aleksandra Zińczuk z Fundacji Teren Otwarty z Lublina oraz Yulia Bardoun i Ilya Dementiev z Agencji Inicjatyw Kulturalnych „Tranzyt” z Kaliningradu. Dyskusję moderowała Kornelia Kurowska.
W rozmowie pt. „Polska Wschodnia – geografie współpracy” prowadzonej przez Ewę Romanowską z Fundacji BORUSSIA, dobre praktyki województw pogranicza przedstawili: Jaromir Krajewski z Fundacji Puszczy Rominckiej z Żytkiejm, Weronika Czyżewska-Poncyljusz z krasnogrudzkiej Fundacji Pogranicze oraz wspomniana już Aleksandra Zińczuk.
Wieczorna część seminarium poświęcona była rozważaniom wokół „Podręcznika dialogu” wydanego przez Fundację i Ośrodek Pogranicze przy współpracy z Domem Polski Wschodniej. Podczas spotkania twórczy dialog z twórcą podręcznika Krzysztofem Czyżewskim podjął poeta i pisarz Kazimierz Brakoniecki. Przyczynkiem do rozmowy było ukazanie się publikacji nie tylko w języku polskim i angielskim, lecz także rosyjskim. Nad jej przebiegiem czuwała dr Alina Kuzborska.
Trzeciego dnia uczestnicy seminarium wzięli udział w warsztatach „Regiony pogranicza Europy – scenariusze przyszłości: jak wykorzystać potencjał różnorodności i przygranicznego położenia”, które poprowadził Aleksander Suhak ze Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”.
Seminarium towarzyszyły obrazy z cyklu „Listy znad Niemna” autorstwa Ewy Pohlke i Gintautasa Vaičysa.
Wkrótce dostępne będą materiały podsumowujące olsztyńskie spotkanie.

BACK