Doktorat honoris causa dla prof. Roberta Traby

Z radością informujemy, że w środę 28 czerwca 2023 r. prof. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze. Oprócz wybitnych osiągnięć naukowych podkreślono zaangażowanie prof. R. Traby w działalność Centrum Studiów Polskich im. Aleksandra Brücknera na Uniwersytetach w Halle i Jenie.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia i Zarządu Fundacji Borussia, a także wszystkich Członkiń i Członków Wspólnoty składamy serdeczne gratulacje!

Fot. @Aleksander Brückner Zentrum für Polenstudien

Festiwal Literatury – Atlantyda Północy II „Czas opowieści”

W tym roku po raz drugi w Olsztynie w dniach 30.06-8.07 odbywa się Festiwal Literatury „Atlantyda Północy.
„Borussia” jest partnerem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

piątek, 30 czerwca
godz. 18.00, Galeria Sztuki BWA (al. Piłsudskiego 38) ¬¬¬– Wernisaż wystawy „Drugie życie Atlantydy Północy” | kurator wystawy: Kazimierz Brakoniecki

wtorek, 4 lipca
godz. 17.00, Borussia Olsztyn | Dom Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – Galeria Jednego Wiersza. Synestezja – koncert kwintetu „Żywioły”. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory muzyczne w korelacji z dziełami literatów, których twórczość gościła przez ostatnie lata w Galerii Jednego Wiersza: Marka Barańskiego, Tamary Bołdak Janowskiej, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Wojtka Hieronymusa Borkowskiego, Kazimierza Brakonieckiego, Piotra Burczyka, Zbigniewa Chojnowskiego, Michaliny Janyszek, Tomasza Kuklińskiego, Krzysztofa Szatrawskiego oraz Marii Zientary-Malewskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plakatowej interpretacji utworów w wykonaniu artystów: Natalii Skowrońskiej-Iwańczyk oraz Aleksandra Woźniaka.

piątek, 7 lipca
godz. 17.00, Borussia Olsztyn ǀ Dom Mendelsohna ul. Zyndrama z Maszkowic 2 – Wieczór „Geopoetyka, czyli poetycka metafizyka krajobrazu”. Performance poetycki – Borussianie czytają Brakonieckiego. Wydarzeniu towarzyszy wystawa fotograficzna Jacka Sztorca „Wnętrza krajobrazu”.

sobota, 8 lipca
godz. 13.00-15.00, Barczewo poetyckie – spacer tematyczny z Kazimierzem Brakonieckim. Zbiórka na przystanku autobusowym linii 114 przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Olsztynie o godz. 11.45 lub w Barczewie przy Synagodze o godz. 12.45.

Całość programu wydarzenia znajdą Państwo pod linkiem: https://mbp.olsztyn.pl/festiwal-literatury-atlantyda-polnocy-ii/

Organizatorzy wydarzenia:
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Partnerzy wydarzenia:

Galeria Sztuki BWA
Fundacja BORUSSIA
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Visit Olsztyn

Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Olsztyna.

Individual volunteering 2023-2024 at the Borussia Foundation in Olsztyn (Poland) as part of the European Solidarity Corps (ESC) programme

The Borussia Foundation in Olsztyn (Poland) is looking for a volunteer within the European Solidarity Corps program me!

We are looking for someone who:
– Is between 18 and 30 years old
– Is interested in learning about people and things around you
– Wants to volunteer in Poland for the benefit of the local community
– Wants to broaden horizons and develop skills

Start your journey and get involved in local communities’ life, help with the organisation of workshops and cultural events, deepen your knowledge, skills and – above all – share your experience!
Join us! Apply for long-term volunteering at Borussia Foundation, starting in September 2023.

The Borussia Foundation is one of the most experienced organisations operating in Warmia and Masuria. We run the Centre for Intercultural Dialogue “Mendelsohn House” in Olsztyn (Poland) – a place of meetings, dialogue and education. We carry out various cultural, educational and social projects and activities aimed at children, youth and adults of local, regional and international scope. We are looking for a person willing to join the activities of an international team of colleagues and volunteers within the framework of the European Solidarity Corps project!
All interested parties are invited to send applications along with CV and cover letter to: wolontariat@borussia.pl, we will contact you!
Dates: start – September 2023
We are waiting for applications until 21.07.2023


How finally does it look in practice?

– Volunteering included 35 hours per week (5 days x 7 hours) from 9 to 12 months,
– You will have 24 days off to use (2 days per month),
– You will live in an equipped apartment, rented for volunteers by our organisation,
– You will receive pocket money and co-financing for a public transport ticket,
– You have insurance,
– Your tasks will consist in supporting the preparation and implementation of various local and international activities aimed at children and young people (workshops, trainings, cultural events), you will get to know the behind-the-scenes project work,
– You will attend seminars and trainings for volunteers from different countries, improving your skills and competences.

Thanks to volunteering…
…you can use and develop your skills. Being abroad allows you to make an effort in language and intercultural competences. It will enable you to plan your further professional and personal progress from a different perspective.
More information can be found in European Solidarity Corps database:
https://youth.europa.eu/volunteering/organisation/56293_pl, on our website: www.borussia.pl and https://www.facebook.com/Borussia.Olsztyn

#EUSolidarityCorps
#BorussiaOlsztyn”
#EuropejskiKorpusSolidarności
#solidarity
#wolontariat
#młodzież
#zaangażowanie
#działanie

Wolontariusze i wolontariuszki w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności poszukiwani!

Zapraszamy do udziału w projekcie wolontariackim w Fundacji Borussia w Olsztynie (Polska)

Fundacja Borussia w Olsztynie szuka wolontariusza w ramach programu Europejski Korpus Solidarności- wolontariat indywidualny 2023-2024.

Jeżeli:
– Masz od 18 do 30 lat,
– Jesteś ciekawa/y świata,
– Chcesz się zaangażować w wolontariat w Polsce działając na rzecz lokalnej społeczności,
– Chcesz odkrywać nowe horyzonty i rozwijać swoje umiejętności
Wyjedź na długoterminowy wolontariat do Polski i włącz się w życie lokalnej społeczności, pomagaj w przygotowaniu warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, dzieląc się swoimi doświadczeniami i kulturą oraz rozwijając swoje umiejętności, zainteresowania i pasje!

Zgłoś się do nas! Ubiegaj się o długoterminowy wolontariat w Fundacji Borussia w Olsztynie rozpoczynający się we wrześniu 2023 r.
W ramach EKS wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz transport lokalny. Wszystko jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Fundacja Borussia jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji działających na Warmii i Mazurach. Prowadzimy Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna w Olsztynie – miejsce spotkań, dialogu i edukacji. Realizujemy różnorodne projekty i działania kulturalne, edukacyjne, społeczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Poszukujemy osoby chętnej do włączenia się w działania międzynarodowego zespołu współpracowników i wolontariuszy w ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności! Wszystkich chętnych zapraszamy do wysłania zgłoszeń wraz z CV i listem motywacyjnym na adres: wolontariat@borussia.pl, skontaktujemy się z Tobą! Zachęcamy do kontaktu!

Terminy: start – wrzesień 2023
Na zgłoszenia czekamy do 21 lipca 2023 r.

Jak to wygląda w praktyce?
– wolontariat obejmuje 35 godzin tygodniowo (5 dni x 7 godzin) przez okres od 9 do 12 miesięcy
– będzie Ci przysługiwać 24 dni urlopu (2 dni/miesiąc)
– twoje zadania będą polegały na wsparciu w przygotowywaniu i przeprowadzaniu różnych działań lokalnych i międzynarodowych skierowanych do dzieci i młodzieży (warsztaty, szkolenia, wydarzenia kulturalne), poznasz kulisy pracy projektowej,
– przy wsparciu zespołu będziesz miał możliwość zaplanować i zrealizować własne pomysły/swój projekt/działanie!
– zamieszkasz w wyposażonym mieszkaniu, wynajętym dla wolontariuszy przez naszą organizację
– otrzymasz kieszonkowe oraz dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej
– będziesz miał/a zapewnione ubezpieczenie
– będziesz uczestniczyć w seminariach i szkoleniach dla wolontariuszy z różnych krajów, podnosząc swoje umiejętności i kompetencje.

Dzięki wolontariatowi…
…będziesz mogła/mógł wykorzystać oraz rozwinąć swoje umiejętności. Pobyt za granicą pozwoli Ci zdobyć dodatkowe kompetencje m.in. językowe i międzykulturowe, a dzięki nim będziesz mogła/mógł planować swój dalszy rozwój zawodowy i osobisty z innej perspektywy.

Więcej informacji o nas znajdziesz w bazie organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności: https://youth.europa.eu/volunteering/organisation/56293_pl
oraz na naszej stronie: www.borussia.pl i https://www.facebook.com/Borussia.Olsztyn

#EUSolidarityCorps
#EuropejskiKorpusSolidarności
#solidarity
#wolontariat
#młodzież
#zaangażowanie
#działanie
#BorussiaOlsztyn

Program Study Tours to Poland – nowy konkurs dla studentów z Ukrainy i Mołdowy

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia ogłaszają nabór do programu Study Tours to Poland dla zmotywowanej, aktywnej młodzieży z Mołdawii i Ukrainy.

Program STP jest skierowany do studentek i studentów, którzy łączą studia z pozanaukową działalnością swoich uniwersytetów (na przykład działają w samorządzie studenckim) lub którzy są aktywni w organizacjach społecznych, ruchach młodzieżowych czy grupach wolontariackich itp.

Kandydat/-ka do udziału w STP musi jednocześnie spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne:

– posiadać obywatelstwo Mołdawii lub Ukrainy
– mieszkać i studiować na uczelniach wyższych z siedzibą w krajach programu (Mołdawia i Ukraina) lub innych krajach, takich jak Bułgaria, Czechy, Estonia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.
– być urodzonym/-ą pomiędzy 1 lipca 2001 r. a 30 czerwca 2005 r.
– posiadać ważny paszport międzynarodowy (termin ważności co najmniej do 31 marca 2024 r.).

Zgłoszenia kandydatek i kandydatów przyjmowane są do 10 lipca 2023 r. włącznie (do 23:59 czasu polskiego)

Każda z osób otrzyma informację o wynikach konkursu indywidualnie do dnia 11 sierpnia 2023 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Wizyty studyjne zaplanowane są na okres październik-listopad 2023 r. (konkretne terminy zostaną podane indywidualnie zakwalifikowanym osobom).

Czas trwania wizyty to 10 dni.

PROGRAM STP GWARANTUJE:

– zakwaterowanie w hostelu/internacie (pokoje wieloosobowe, zakwaterowanie z innymi uczestnikami wizyt) w mieście, w którym zorganizowana jest wizyta programowa;
– trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
– pomoc w uzyskaniu bezpłatnej wizy na okres uczestnictwa w STP (w przypadku osób, które jej potrzebują);
– częściowy zwrot kosztów podróży w ruchu międzynarodowym;
– koszty realizacji programu.

Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty przygotowania i realizacji programu wizyty w Polsce.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty zakwaterowania i trzech posiłków dziennie dla uczestników na terenie Polski podczas wizyty STP.

Koszty podróży

Organizatorzy zapewniają częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca studiów uczestnika do miejsca realizacji programu STP oraz zwrotu kosztów przejazdu z miejsca realizacji programu z powrotem do miejsca studiowania uczestnika.

Należy pamiętać, że trasa, środek transportu i data wyjazdu muszą być uzgodnione z organizatorami przed wizytą i muszą zostać przez nich zatwierdzone. Koszty podróży, które nie zostały zatwierdzone przez organizatorów, nie będą zwracane.

Wiza i inne wydatki

Organizator wysyła każdemu uczestnikowi indywidualnie zaproszenie, na podstawie którego ma on prawo do otrzymania bezpłatnej wizy w polskich placówkach dyplomatycznych na okres uczestnictwa w STP (jeżeli przyjazd w oparciu o paszport biometryczny jest niemożliwy). Okres ważności wizy jest wyłączną decyzją Konsula RP w danym kraju, organizator nie ma możliwości i powodu do zmiany takiej decyzji.
Organizator nie zwraca dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem wizy, np. przejazdu do konsulatu.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem uczestnictwa w wizycie STP jest posiadanie ubezpieczenia medycznego na cały pobyt w Polsce. Ubezpieczenie musi zapewniać środki na leczenie i pobyt w szpitalu. Koszty ubezpieczenia uczestnik pokrywa samodzielnie.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Zgłoszenie uczestnictwa w STP składa się z dwóch części. Pierwsza część to złożenie informacji o kandydatach, wykształceniu, aktywności oraz oczekiwaniach związanych z uczestnictwem w STP. Druga część to ankieta społeczna, która służy usprawnieniu procesu rekrutacji do udziału w programie oraz unowocześnieniu samego programu pod kątem przyszłych uczestników.

Aby przejść pełny cykl rejestracji, należy wypełnić obie części wniosku.

Formularze aplikacyjne:

język angielski

język ukraiński

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji, prosimy o kontakt kordynatorką Programu Ewą Romanowską: ewa.romanowska@borussia.pl

Niech żyją wakacje!

Niech żyją wakacje!
Dziś pierwszy dzień wakacji. Wszystkim młodym ludziom życzymy udanego letniego czasu, obfitującego w ciekawe doświadczenia, inspirujące spotkania i znajomości!
W ostatni weekend mieliśmy przyjemność współpracować ze wspaniałą grupą młodych ludzi: były to członkinie i członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz samorządów szkolnych z naszego regionu.
Okazją ku temu był projekt „Lekcje dialogu – młodzież na rzecz demokracji lokalnej”, który odbywa się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Instytutu Goethego.
Podczas 2-dniowych warsztatów zajęliśmy się kompetencjami liderskimi, pracą w zespole i komunikacją. Dyskutowaliśmy także nad wartościami, którymi kierują się młodzi liderzy oraz ich wpływem na otoczenie. Uczestnicy pracowali także nad pomysłami własnych projektów, które wspólnie z innymi młodymi ludźmi mogą przeprowadzić w swoich lokalnych środowiskach.
Dziękujemy naszym Uczestnikom na zaangażowanie i otwartość. Cieszymy się na dalszą współpracę z Wami!
Wszystkim życzymy udanego wypoczynku!

#BorussiaOlsztyn
#LekcjeDialogu

„Wnętrza krajobrazu” – wernisaż wystawy fotograficznej Jacka Sztorca | wtorek, 20 czerwca godz. 18.00

Fundacja „Borussia” i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Jacka Sztorca „Wnętrza krajobrazu” we wtorek, 20 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w Domu Mendelsohna (ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn).

Jacek Sztorc urodził się w Olsztynie, gdzie mieszka i tworzy. Zadebiutował w 1983 r. wystawą „Krajobrazy” (Stowarzyszenie PAX) i w swej pracy twórczej pozostał wierny tematyce pejzażu. Jest wieloletnim członkiem Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od lat 90. związany jest ze środowiskiem olsztyńskiej „Borussii”, współtworząc m.in. projekty wydawnicze oscylujące wokół tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dokumentując działalność stowarzyszenia i fundacji.

Obok krajobrazu fotografuje także architekturę, wnętrza, a także sport. Na swoim artystycznym koncie ma 25 wystaw indywidualnych. W 2018 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna za całokształt pracy fotograficznej i zasługi w upowszechnianiu walorów dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Jego dorobek artystyczny, prezentujący piękno i wyjątkowość przyrody Warmii i Mazur, stanowi jednocześnie cenną dokumentację śladów cywilizacyjnych przemian i dziejów kolejnych pokoleń mieszkańców regionu.

Wystawa „Wnętrza krajobrazu” odbywa się jako wydarzenie towarzyszące w ramach Festiwalu Literatury „Atlantyda Północy”.

Organizatorzy: Fundacja „Borussia”, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” ,
Projekt odbywa się dzięki wsparciu Goethe-Institut w Warszawie

Fot. Jacek Sztorc

Doktorat Honoris Causa dla prof. Roberta Traby

Z radością informujemy, że prof. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze.Jego wręczenie będzie miało miejsce 28 czerwca 2023 w Halle. Prof. Robert Traba wygłosi wykład zatytułowany „Sukcesja kulturowa. Dlaczego (nie) potrzebujemy niechcianego dziedzictwa kulturowego?”.

Gratulujemy!

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule Tomasz Kursa „Olsztyński naukowiec doceniony w Niemczech. Tytuł doktora honoris causa dla Roberta Traby” opublikowanym w wydaniu Gazety Wyborczej z 12 czerwca 2023 r.

Fot. Robert Tyska

BACK