Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
Bez kategorii – Borussia Olsztyn

2nd Baltic Sea Youth Dialogue – Olsztyn 2015

W dniach 2–9 września 2015 r. Fundacja Borussia wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościć będą w Olsztynie uczestników międzynarodowego projektu młodzieżowego „2nd Baltic Sea Youth Dialogue”. Projekt zainicjowany został w 2014 r. przez Fundację Körbera z Niemiec i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. w Estonii i w Rosji.

W projekcie 2nd Baltic Sea Youth Dialogue weźmie udział aż 50 młodych Europejczyków w wieku 16-19 lat pochodzących z krajów będących członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz krajów posiadających status obserwatora w Radzie. Młodzież z Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji (m.in. z Kaliningradu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii spotka się na tygodniowych warsztatach w naszym mieście, aby podczas wykładów, dyskusji spotkań i wizyt studyjnych poznać historię II Wojny Światowej i jej następstwa dla regionu Warmii i Mazur, a także by podjąć próbę zuniwersalizowania tego doświadczenia w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia.

Program 2nd Baltic Sea Youth Dialogue w sposób szczególny koncentrować się będzie na zagadnieniach tożsamości regionalnej i wpływie, jaki wojna i okres powojenny miały na kształtowanie się poczucia identyfikacji z miastem i regionem obecnych mieszkańców Warmii i Mazur. Młodzi ludzie wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: Jakie strategie przyjęli dawni i nowi mieszkańcy Olsztyna w odpowiedzi na przesiedlenia? Jak wpłynęło to na ich narodową, regionalną i osobistą tożsamość? Jakie wyzwania pojawiły się w procesie integracji osób o różnym pochodzeniu i tradycjach? Zaplanowane w ramach projektu wykłady, rozmowy ze świadkami historii, a także praca w wielonarodowej grupie rówieśników pozwolą młodym ludziom lepiej zrozumieć współczesną Europę, a także poznać Warmię i Mazury jako jeden z subregionów Morza Bałtyckiego.Swoje podejście do poruszanych w ramach projektu zagadnień uczestnicy spróbują wyrazić za pomocą artystycznych środków wyrazu. Używając fotografii, filmu i rozmów z mieszkańcami stworzą wspólną prezentację zatytułowaną „REGIONAL EYE” – jej premiera odbędzie się 8 września 2015 r. w Olsztynie

Projekt realizowany jest przez Fundację Borussia z inicjatywy Fundacji Körbera i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wsparcie finansowe: Fundacja Körbera, Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji o projekcie.

 

 

III Forum Otwartego Regionalizmu 17-19 lipca

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA, Fundacja BORUSSIA oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na III Forum Otwartego Regionalizmu

Olsztyn (Zamek – Dom Mendelsohna) – Węgajty, 17-19 lipca 2015 r. W załączeniu program III Forum. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Fundacja Borussia, Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy: Stowarzyszenie Węgajty, Muzeum Warmii i Mazur, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

Wsparcie finansowe: Narodowe Centrum Kultury, Goethe-Institut, Urząd Miasta Olsztyna

Patronat medialny: TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn

POBIERZ PROGRAM ( kliknij w link)  Forum Otwartego Regionalizmu 2015_program

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY doc. ( kliknij w link) III_FOR_formularz_zgloszeniowy

 

 

1% dla DOMU MENDELSOHNA

Darując Borussii 1% swojego podatku,  pomożesz uratować jeden z najcenniejszych olsztyńskich zabytków – Bet Taharę, zaprojektowaną przez Ericha Mendelsohna.  Wspólnie stworzyliśmy tu  Centrum Dialogu Międzykulturowego  DOM MENDELSOHNA. Dziękujemy!

Na ten cel przeznaczyliśmy wszystkie środki zebrane w ramach 1% w latach 2007-2016 (2007 – 8313,50 zł; 2008 – 7163,98 zł; 2009 – 4517,88 zł; 2010 – 3528,60 zł; 2011 – 6251,20 zł; 2012 – 4464 zł; 2013 – 4332 zł; 2014 –  4332 zł; 2015 – 4362 zł; 2016 – 4055,80 zł ).

Organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa »Borussia« KRS 0000111401

Salon Mendelsohna pt. Przestrzeń Dialogu

Fundacja oraz Stowarzyszenie BORUSSIA zapraszają na Salon Mendelsohna pt. Przestrzeń Dialogu, który obędzie się we wtorek, 03 lipca o godz. 17:00 w stołówce Gimnazjum nr 5, przy ulicy Marii Konopnickiej 11. Salon w całości będzie poświęcony prezentacji naszych działań w domu Mendelsohna i programowi przyszłego Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelsohna”. Po prezentacji zapraszamy do zwiedzania budynku na etapie renowacji i adaptacji. Spotkanie jest organizowane we współpracy z Radą Osiedla Grunwaldzkiego i z Gimnazjum nr 5.

Salon Mendelsohna_Przestrzeń dialogu_lipiec 2012 (1)

 

Salon Mendelsohna Historia i Pamięć

Fundacja BORUSSIA zaprasza na pierwszy SALON MENDELSOHNA w roku 2012. Przygotowaliśmy dla Państwa spotkania z przedstawicielami izraelskiego „Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu”, które odbędą się 23 i 24 kwietnia       b.r. w Olsztynie:

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI – FILOZOFIA I METODYKA NAUCZANIA O HOLOKAUŚCIE

Alex Dancyg, Orit Margaliot (Instytut Yad Vashem) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) godz. 14.30. Informacja i zapisy: Aleksander Suhak | WMODN Olsztyn | suhak@wmodn.olsztyn.pl

***

YAD VASHEM – MIEJSCE I IMIĘ, CZYLI JAK PAMIĘTAĆ O HOLOKAUŚCIE, Alex Dancyg, Orit Margaliot (Instytut Yad Vashem), Moderacja: Aleksander Suhak (WMODN), Kamienica Naujacka, MOK, ul. Dąbrowszczaków 3, 23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) godz. 18.00

***

OBRAZ HOLOKAUSTU W SZTUCE | Wykład w języku angielskim, Orit Margaliot (Instytut Yad Vashem), Wprowadzenie: dr Krzysztof D. Szatrawski (UWM), Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (sala 104), 24 kwietnia 2012 r. (wtorek) godz. 9.00

XIII Salon Mendelsohna Dokąd z pamięcią?

XIII Salon Mendelsohna Dokąd z pamięcią?

XIII_Salon Mendelsohna_Doką z pamięcią_grudzień 2009

Żydowska przeszłość Olsztyna – projekty i dyskusja ne temat jej przyszłości. Olsztyn, MOK Spichlerz, 17 grudnia 2009 r., godz. 18.00. Jako pierwszy swoją żydowską historię odkrył Kraków. Przedwojenna żydowska dzielnica Kazimierz stanowi dziś jedną z największych turystycznych atrakcji miasta. Jego śladami podążył między innymi Wrocław. Jednak pytanie o żydowską przeszłość Olsztyna nie doczekało się jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, chociaż Erich Mendelsohn wymieniany jest jako jeden z najznamienitszych olsztynian.

XIII spotkanie z cyklu Salon Mendelsohna poświęcone jest żydowskiej przeszłości Olsztyna. Czy pamiętamy o niej? Jak o niej pamiętamy? Czy historia społeczności żydowskiej przedwojennego Olsztyna odgrywa ważną rolę w dziejach miasta?

Dyskusję na ten temat poprowadzi zajmujący się tym tematem już od lat 70-tych pasjonata i historyk Jan Jagielski (ŻIH, Warszawa). Poprzedzi ją prezentacja dwóch projektów, które w różny sposób przedstawiają podejście do tematu polsko – niemiecko – żydowskiej historii Olsztyna.

Prezentowane projekty: W poszukiwaniu żydowskiego Breslau Projekt Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu (2009) Karolina Fuhrmann (koordynator projektu), Stephanie Trambow (reżyser, film dokumentalny o projekcie) Dni Kultury Żydowskiej Festiwal realizowany w Olsztynie od 2007 r. Ewa Pohlke (koordynator projektu) Moderacja: Jan Jagielski (Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa) więcej informacji www.borussia.pl, kultura@borussia.pl

XIV SALON MENDELSOHNA Z OLSZTYNA W ŚWIAT!

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA oraz Fundacja BORUSSIA mają zaszczyt zaprosić Państwa do

XIV SALONU MENDELSOHNA Z OLSZTYNA W ŚWIAT!

XIV_Salon Mendelsohna_Z Olsztyna w świat_czerwiec 2010 (PDF)

Erich Mendelsohn 1887 – 1953, który odbędzie się w piątek, 11 czerwca 2009, o godz. 18.00 w Muzeum Warmii I Mazur, ul. Zamkowa 2 w Olsztynie. W ramach obchodów XX-lecia swojej działalności olsztyńska Wspólnota Kulturowa „Borussia” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu SALON MENDELSOHNA pod hasłem „Z Olsztyna w świat. Erich Mendelsohn 1887 – 1953”.

Tematem przewodnim Salonu jest biografia słynnego olsztynianina architekta Ericha Mendelsohna i jego związki z rodzinnym miastem. Przedstawi je dr Ita Heinze-Greenberg, znawczyni biografii i dorobku Mendelsohna, wykładowczyni Uniwersytetu Technicznego w Monachium, autorka książki „Erich Mendelsohn. Olsztyn – Jerozolima – San Francisco”, której drugie wydanie właśnie ukazało się nakładem wydawnictwa Borussia.

W drugiej części SALONU MENDELSOHNA zapraszamy na muzyczną podróż „z Olsztyna w świat” – koncert olsztyńskiego zespołu „Aron Blum Trio”, który zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty „Chesed”, tradycyjne psalmy i pieśni żydowskie w nowej jazzowej aranżacji. Przed Salonem Mendelsohna, który rozpocznie się o godz. 18 w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku, Borussia zaprasza na wspólny spacer przez Olsztyn i zwiedzanie Bet Tahary, które poprowadzi Ita Heinze-Greenberg.

PROGRAM

piątek, 11 czerwca 2010, godz. 16.00 Muzeum Warmii i Mazur, Brama przed wejściem, ul. Zamkowa 2, Olsztyn. Oprowadzenie po Bet Taharze, domu przedpogrzebowym na żydowskim cmentarzu w Olsztynie zaprojektowanym przez Ericha Mendelsohna

piątek, 11 czerwca 2010, godz. 18.00 Muzeum Warmii i Mazur, Sale Kopernikowskie, ul. Zamkowa 2, Olsztyn. Opowieść o Erichu Mendelsohna, wybitnym architekcie urodzonym w przedwojennym Olsztynie . Rozmowa z Itą Heinze-Greenberg, autorką biografii Mendelsohna, Koncert zespołu >Aron Blum Trio<

PARTNERZY: Muzeum Warmii i Mazur, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

WSPARCIE FINANSOWE: Goethe-Intitut w Warszawie, Fundacja im. Roberta Boscha, Urząd Miasta Olsztyn

BACK