Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
2nd Baltic Sea Youth Dialogue – Olsztyn 2015 – Borussia Olsztyn

2nd Baltic Sea Youth Dialogue – Olsztyn 2015

W dniach 2–9 września 2015 r. Fundacja Borussia wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościć będą w Olsztynie uczestników międzynarodowego projektu młodzieżowego „2nd Baltic Sea Youth Dialogue”. Projekt zainicjowany został w 2014 r. przez Fundację Körbera z Niemiec i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. w Estonii i w Rosji.

W projekcie 2nd Baltic Sea Youth Dialogue weźmie udział aż 50 młodych Europejczyków w wieku 16-19 lat pochodzących z krajów będących członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz krajów posiadających status obserwatora w Radzie. Młodzież z Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji (m.in. z Kaliningradu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii spotka się na tygodniowych warsztatach w naszym mieście, aby podczas wykładów, dyskusji spotkań i wizyt studyjnych poznać historię II Wojny Światowej i jej następstwa dla regionu Warmii i Mazur, a także by podjąć próbę zuniwersalizowania tego doświadczenia w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia.

Program 2nd Baltic Sea Youth Dialogue w sposób szczególny koncentrować się będzie na zagadnieniach tożsamości regionalnej i wpływie, jaki wojna i okres powojenny miały na kształtowanie się poczucia identyfikacji z miastem i regionem obecnych mieszkańców Warmii i Mazur. Młodzi ludzie wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: Jakie strategie przyjęli dawni i nowi mieszkańcy Olsztyna w odpowiedzi na przesiedlenia? Jak wpłynęło to na ich narodową, regionalną i osobistą tożsamość? Jakie wyzwania pojawiły się w procesie integracji osób o różnym pochodzeniu i tradycjach? Zaplanowane w ramach projektu wykłady, rozmowy ze świadkami historii, a także praca w wielonarodowej grupie rówieśników pozwolą młodym ludziom lepiej zrozumieć współczesną Europę, a także poznać Warmię i Mazury jako jeden z subregionów Morza Bałtyckiego.Swoje podejście do poruszanych w ramach projektu zagadnień uczestnicy spróbują wyrazić za pomocą artystycznych środków wyrazu. Używając fotografii, filmu i rozmów z mieszkańcami stworzą wspólną prezentację zatytułowaną „REGIONAL EYE” – jej premiera odbędzie się 8 września 2015 r. w Olsztynie

Projekt realizowany jest przez Fundację Borussia z inicjatywy Fundacji Körbera i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wsparcie finansowe: Fundacja Körbera, Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji o projekcie.

 

 

Who is Marcelina

You need update your bio: Edit your profile

BACK