Warsztaty wolontariackie w ramach projektu „DziałaMY! Rozwój wolontariatu młodzieżowego na Warmii i Mazurach”

Trwa projekt „DziałaMY! Rozwój wolontariatu młodzieżowego na Warmii i Mazurach”. 29 listopada odbyły się warsztaty wolontraiackie z udziałem uczennic i uczniów Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie .
Wolontraiat to nauka przez działanie! Dziękujemy wolontariuszkom i wolontariuszom oraz aktywnym pedagożkom.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK