Spotkanie autorskie z Kazimierzem Brakonieckim | 6.12.2023 r. godz. 17.00 | Stary Ratusz

W imieniu organizatora spotkania – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zapraszamy na spotkanie z poetą Kazimierzem Brakonieckim wokół jego najnowszej książki „Lekcja poezji dla zaawansowanych”, które poprowadzi Marcin Cielecki!

“Wieloczęściowy poemat Kazimierza Brakonieckiego o poezji i poetach jest zjawiskiem wyjątkowym. Jakie wcześniejsze zamysły można by przywołać? „Piekło polskie” Gałczyńskiego z jego groteskowymi charakterystykami poetów i dantejskim guarda e passa? To na pewno nie. „Trzy poematy” Zbigniewa Bieńkowskiego jako próbę ogarnięcia poetyckiego uniwersum, i jego interpretacje poezji polskiej i obcej poezją dyskursu? Może tylko wstępny hymn „Do poezji” Brakonieckiego przypomina to swoją emfazą, potem rzecz schodzi na tory konkretne, epizody z własnej biografii zahaczone o synchroniczne poetyckie lektury. „Traktat poetycki” Miłosza? Tu już bliżej, przez wplecenie poezji w konteksty biograficzne własne i czytanych poetów, i przede wszystkim uwikłanie jej odbioru w czas historyczny. Ale w całości każda z tych analogii zawodzi. Brakoniecki nie pisze traktatu ani satyry, raczej pamiętnik artysty będący medium, przez które przemawia doświadczenie osobiste – a zarazem, wolno sądzić – najwrażliwszej części jego pokolenia. Jest wyrazem siebie, niczego nie chce narzucać i nikogo pouczać”.
Prof. Andrzej Lam

KAZIMIERZ BRAKONIECKI to mieszkający w Olsztynie twórca literacki, który ma w swoim dorobku działalność jako poeta, eseista, tłumacz, redaktor, regionalista, animator kultury i kurator wystaw sztuki. Jest autorem licznych książek, w tym nagradzanych zbiorów poetyckich i publikacji autobiograficzno-eseistycznych.

Ostatnie wydawnictwa obejmują takie tytuły jak „Pies na wiersze albo Pieczewo” (Instytut Mikołowski, 2021), „Oumuamua. Atlas wierszy światologicznych” (Forma, 2022) oraz „Dziennik olsztyński 1989-1993” (CONVIVO, 2022). Brakoniecki znany jest również jako tłumacz, mający na koncie przekłady i opracowania dzieł takich autorów jak Kenneth White, Paolo Keineg, Nicolas Bouvier czy Yvon Le Men (Forma, Szczecin, 2020-2023).

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK