Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
Młyn rodziny Meyerów z Bartoszyc – nieopowiedziana historia | środa, 16 sierpnia godz. 17.00 – Borussia Olsztyn

Młyn rodziny Meyerów z Bartoszyc – nieopowiedziana historia | środa, 16 sierpnia godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Burchardem Dabinnusem, aktorem i reżyserem z Monachium. W przedwojennych Bartoszycach działał duży, nowoczesny zakład młynarski, należący do żydowskiej rodziny Meyerów. Po 1933 r. podobnie jak w całych Niemczech, także tutaj – w dawnych Prusach Wschodnich – rozpoczął się proces tzw. aryzacji, polegający na przymusowym przekazywaniu żydowskich majątków w ręce nowych, aryjskich właścicieli – w ten sposób młyn Meyerów trafił w ręce niemieckiej rodziny Dabinnusów.

Część rodziny Meyerów zdołała wyemigrować z Niemiec przed wybuchem wojny, część zginęła jako ofiary Holokaustu. Po 1945 r. Dabinnusowie opuścili rodzinne strony. Zamieszkali na stałe w Szlezwiku-Holsztynie oraz Bawarii. O niechlubnej przeszłości wszyscy chcieli zapomnieć…

80 lat później do trudnej historii rodzinnej z lat 30. wraca Burchard Dabinnus, aktor i reżyser z Monachium, którego dziadkowie przejęli młyn żydowskiego sąsiada – wspólnie z potomkami Meyerów analizuje fakty historyczne, bada i analizuje zachowane dokumenty, szuka relacji krewnych i świadków… Podczas spotkania w Olsztynie, w Domu Mendelsohna przedstawi „historię młyna”, jedną z tych wielu „nieopowiedzianych historii”. Chce także zachęcić publiczność do krytycznego spojrzenia na własne rodzinne historie.

Spotkanie w j. niemieckim z tłumaczeniem na polski
Tłumaczenie: Claudia Wemhoff

Organizator: Fundacja „Borussia”
Partnerzy: Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Wsparcie finansowe: Referat ds. Kultury przy Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, Goethe-Institut w Warszawie

Grafika: kolaż Marlene Rösch, zdjęcia ze zbiorów prywatnych

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK