Pożegnanie Wiktora Knercera

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przekazujemy informację o śmierci naszego Drogiego Przyjaciela i Kolegi Wiktora Knercera.
W Jego osobie tracimy oddanego wspólnej sprawie Borussianina, historyka i konserwatora zabytków, wspaniałego znawcę dziejów Warmii i Mazur i krajobrazu kulturowego, lecz przede wszystkim Przyjaciela i Mentora.
Historii regionu – swojej życiowej pasji – Wiktor Knercer poświęcił życie zawodowe i społeczne. Był autorem publikacji i opracowań, wychował kilka pokoleń architektów krajobrazu i konserwatorów, lecz spełniał się przede wszystkim w działaniu, gdy współpracował z ludźmi. W Borussii uczył nas, jak chronić i ratować wspólne dziedzictwo – robił to z zaangażowaniem i empatią, swoją otwartością i jednocześnie skromnością zjednując sobie przyjaciół i sojuszników.
Wiktor był człowiekiem instytucją. Nikt jak on nie znał regionu, nikt jak on nie prowadził objazdów studyjnych. Dziesiątki młodych ludzi z kraju i zagranicy, uczestników borussiańskich projektów restaurowały pod Jego okiem historyczne cmentarze Warmii i Mazur, ucząc się przy tym, czym jest obywatelska odpowiedzialność za przyszłość Europy. Wiktor w młodych ludziach zawsze widział partnerów – zawsze bezinteresowny, chętny nieść im pomoc i dzielić się swoją ogromną wiedzą.
Choć od wielu lat ciężko chorował, zawsze pozostawał zaangażowany w działania Borussii, wspierał nas swoją wiedzą i doświadczeniem, zachowywał pogodę ducha i uśmiech.
W naszej pamięci Wiktor Knercer pozostanie na zawsze jako człowiek wyjątkowej szlachetności. Będzie nam brakowało Jego mądrości i życzliwości.
Cześć Jego pamięci!
Żonie Ani, dzieciom Uli i Michałowi z rodzinami i wszystkim Bliskim Wiktora składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd WK „Borussia” i Zarząd Fundacji „Borussia”
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 14 kwietnia br. o godz. 9.00 w kaplicy miejskiej przy ul. Mariańskiej, skąd o godz. 9.30 nastąpi wyprowadzenie na Mszę Św. żałobną do kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Barcza. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Dywitach.
Fot. Jacek Sztorc

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK