Dziękujemy wolontariuszkom i wolontariuszom!

Kończący się dziś rok szkolny postawił przed nami wyzwania, których jeszcze kilka miesięcy temu się nie spodziewaliśmy. Wojna w Ukrainie i związane z nią przybycie do Polski uchodźców i uchodźczyń spowodowały to, że także szkoły i przedszkola z Olsztyna musiały bardzo szybko przygotować się na przyjęcie nowych uczniów i uczennic, stworzyć nowe, przyjazne i bezpieczne dla nich środowisko. Cieszymy się, że mogliśmy jako @Borussia Olsztyn brać udział w tym procesie.
Nasze wolontariuszki i wolontariusze – polscy i zagraniczni z Programu Europejski Korpus Solidarności – towarzyszyli uczniom i uczennicom z Ukrainy w czasie zajęć lekcyjnych, zabaw w świetlicy szkolnej i przedszkolu, pomagali w integracji w nowym otoczeniu. Marianna Nowicka, Marhayta Savitska, Aliaksiei Dzenis, Dawid Mazurek, Alex Netsivka – serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie, empatię i wielkie serce!
Za współpracę, zaufanie i otwartość na łączenie zasobów instytucji publicznych i organizacji obywatelskiej dziękujemy Dyrekcjom i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Miejskiego nr 24

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK