Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
„STP dla Ukrainy” – Borussia Olsztyn

„STP dla Ukrainy”

Od kilkunastu lat Borussia aktywnie współtworzy Program Study Tours to Poland, którego celem jest prezentacja współczesnej Polski młodym obywatelom państw-sąsiadów Polski w Europie Wschodniej. Dziś realizacja Programu stała się niemożliwa.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia uruchomiły inicjatywę „STP dla Ukrainy” polegającą na wsparciu finansowym inicjatyw ukraińskich absolwentów Programu Study Tours to Poland (studentów i profesjonalistów) mających na celu pomoc ludności cywilnej w Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w Polsce.

„STP dla Ukrainy” realizowane jest wspólnie z polskimi partnerami – organizacjami pozarządowymi, które realizowały wizyty studyjne w ramach Study Tour to Poland.

Wsparcie finansowe w kwocie 500.000 zł zostanie przeznaczone między innymi na:
• pomoc paramedyczną, zakup leków, środków opatrunkowych,
• transport,
• działania związane z ewakuacją,
• punkty kontaktowe, punkty informacyjne,
• zakup żywności,
• koordynację pomocy humanitarnej.

Absolwenci Programu STP działający aktywnie w swoim środowisku w Ukrainie na rzecz wsparcia ludności cywilnej lub w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach organizacji pozarządowej, samorządu, jednostki samorządowej, edukacyjnej, kulturalnej mogą zgłosić swoją inicjatywę wypełniając formularz: https://forms.gle/zPuz3HsTm53Wdswu5
Zostaną skontaktowani z organizacją partnerską w Polsce udzielającą wsparcia.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK