Bezpieczna różnorodność. Warsztaty dla nauczycieli z powiatu mrągowskiego

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mrągowskiego do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Mrągowie.

Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” od 2014 roku odbywają się we wszystkich powiatach województwa.

Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.
Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.
Szkoły, z których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt.
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce PROGRAMY I PROJEKTY | BEZPIECZNA RÓŻNORODNOŚĆ. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie najpóźniej do 2 kwietnia na adres warsztaty@borussia.pl .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Aleksandrem Suhakiem, mail: aleksander.suhak@borussia.pl, tel. kom. 502 180 901 lub biuro Borussii 89 523 72 93.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

Dodaj komentarz

BACK