Konkurs dla szkół na mini granty w ramach projektu Bezpieczna Różnorodność

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA zaprasza szkoły z Warmii i Mazur (powiaty: bartoszycki, braniewski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn) do udziału w konkursie „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” (I edycja).

Jego celem jest wyłonienie najciekawszych wydarzeń promujących edukację międzykulturową i działania antydyskryminacyjne w szkołach regionu.

Najlepsze propozycje zgłoszone przez szkoły otrzymają możliwość realizacji. Szkoły otrzymają na nie mini-granty w wysokości do 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W I edycji konkursu mogą uczestniczyć szkoły z powiatów: bartoszycki, braniewski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, których reprezentanci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Borussię w ramach programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”. Forma wydarzenia jest dowolna – mogą to być np. warsztaty, zajęcia tematyczne, wystawy, prezentacje.

Zgłoszenia szkół na konkurs w formie wniosku na mini-grant z budżetem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy warsztaty@borussia.pl Możliwe jest dosłanie wniosku w formie drukowanej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn. Termin składania zgłoszeń mija 25 listopada 2015 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.borussia.pl do 30 listopada 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie internetowej programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”:http://borussia.pl/?page_id=385

W razie dodatkowych pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt z Kornelią Kurowską i Jeannine Nowak tel. 89 523 72 93, e-mail:warsztaty@borussia.pl

Who is Marcelina

You need update your bio: Edit your profile

BACK