Dom Mendelsohna z Olsztyna nominowany w konkursie „Zabytek Zadbany”

Wśród nominacji w ogólnopolskim konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytek Zadbany” w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych znalazł się Dom Mendelsohna z Olsztyna – dawna żydowska Bet Tahara projektu Ericha Mendelsohna, wyremontowana i zaadoptowana przez Fundację Borussia i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia do nowej funkcji od stycznia 2013 r. służy mieszkańcom miasta i regionu jako Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA.

To jedyny spośród nominowanych 20 obiektów z całej Polski, którego rewitalizację przeprowadziła organizacja pozarządowa. Obiekt wyróżnia się także funkcją kulturalno-edukacyjną, która umożliwia eksponowanie wszelkich walorów zabytkowych, jest przy tym nowatorska – prowadzone tu przez Borussię działania obywatelskie przybliżają wielokulturową historię regionu i promują ideę dialogu międzykulturowego. Nowa funkcja zaplanowana i zrealizowana przez Borussię dzięki remontowi i adaptacji obiektu nawiązuje zarówno bezpośrednio jak i pośrednio do historii obiektu i postaci jego twórcy – Ericha Mendelsohna i pierwszego użytkownika – przedwojennej gminy żydowskiej. Tematyka spotkań pokazuje jednak całą złożoność historii i różnorodność kulturową i etniczną współczesnych Warmii i Mazur.

Niecodzienna jest 10-letnia historia konserwacji i remontu obiektu, w który poza ekspertami włączyli się także członkowie i współpracownicy olsztyńskiej Borussii. Na pierwszym etapie prac konserwatorskich na kopule w sali głównej w obiekcie w latach 2007-2009 brali w nich czynny udział borussiańscy wolontariusze – młodzież z Polski, Rosji i Niemiec, uczestnicy pilotażowego programu wolontariatu długoterminowego w ochronie zabytków „Międzynarodowy wolontariat na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach”.

Od 2005 r. równolegle z pracami w obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu Borussia prowadziła działania edukacyjne i kulturalne,m.in. nawiązała współpracę z Radą Osiedla Grunwaldzkiego, na terenie którego znajduje się rewitalizowany obiekt, ze szkołami w Olsztynie, prowadziła konsultacje z mieszkańcami Olsztyna. Borussia organizuje też od 2006 r. cykliczne Salony Mendelsohna: debaty, odczyty, spotkania literackie i muzyczne, poświęcone kulturze i historii Żydów, wielokulturowego Olsztyna oraz osobie samego Mendelsohna. Z tych spotkań narodziła się idea organizacji w Olsztynie Dni Kultury Żydowskiej: przez spotkania, warsztaty, wykłady i koncerty cykliczne coroczne DKŻ mają przybliżać mieszkańcom miasta i szerzej regionu bogate związki narodów i kultur: polskiej, żydowskiej i niemieckiej, od początku XIX wieku współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Zajęcia dla dorosłych, ale także dzieci i młodzieży, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta, służą przełamywaniu uprzedzeń i stereotypów i budowaniu relacji społecznych opartych na poszanowaniu dla odmienności i różnorodności. Koncerty, wystawy, warsztaty ukazują wielokulturowość Olsztyna w szerszym kontekście europejskim.

Więcej informacji o konkursie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ZABYTEK%20ZADBANY%202015/

Rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany”, który odbywa się pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego nastąpi 21 kwietnia podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się w Białymstoku.

Who is Marcelina

You need update your bio: Edit your profile

Dodaj komentarz

BACK