Dyrektorka Programów Edukacyjnych – Kornelia Kurowska

kornelia.kurowska@borussia.pl

Dyrektorka Programu Transgranicznego i Study Tours To Poland – Ewa Romanowska

ewa.romanowska@borussia.pl

Księgowość

Mateusz Korwat

ksiegowosc@borussia.pl

Asystentka Programowa – Marianna Nowicka

marianna.nowicka@borussia.pl

Wolontariusz EVS – Mykola Danyliuk

mykola.danyliuk@borussia.pl

BACK