Dyrektorka Programów Edukacyjnych – Kornelia Kurowska

kornelia.kurowska@borussia.pl

Dyrektorka Programu Transgranicznego i Study Tours To Poland – Ewa Romanowska

ewa.romanowska@borussia.pl

Księgowość

Justyna Paul

ksiegowosc@borussia.pl

Koordynatorka Programu Wolontariackiego – Barbara Sapała

barbara.sapala@borussia.pl

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności

Margarita Sawicka

rita.sawicka@borussia.pl

Aleksiej Dzienis

aleksiej.dzenis@borussia.pl

BACK