Dyrektorka Programów Edukacyjnych – Kornelia Kurowska

kornelia.kurowska@borussia.pl

Dyrektorka Programu Transgranicznego i Study Tours To Poland – Ewa Romanowska

ewa.romanowska@borussia.pl

Księgowość

Justyna Paul

ksiegowosc@borussia.pl

Program Wolontariacki
– Barbara Sapała
barbara.sapala@borussia.pl

Marianna Nowicka

marianna.nowicka@borussia.pl

BACK