Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI – Borussia Olsztyn

Projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” obejmował działania na rzecz szkół w regionie Warmii i Mazur prowadzone przez Wspólnotę Kulturową „Borussia” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 21 warsztatów dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla policjantów we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Warsztaty odbywały się pod hasłem „Bezpieczna i różnorodna szkoła” i obejmowały 20 godzin zajęć, prowadzonych metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji: różnice kulturowe – wartość czy przeszkoda w budowaniu wspólnoty obywatelskiej? stereotypy i uprzedzenia oraz ich potencjalne skutki (ksenofobia, antysemityzm, rasizm, mowa nienawiści), dyskryminacja – przejawy i formy, przykłady zachowań dyskryminacyjnych i sposoby reagowania, tolerancja – co to znaczy? spotkania międzykulturowe – przygotowanie młodych ludzi do życia w wielokulturowej Europie.

Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. Podczas warsztatów nauczyciele zdobywali wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować. Pracowali także nad szkicami projektów adresowanych do uczniów w swoich lokalnych środowiskach. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący dyskutowali nad budowaniem zasad współpracy instytucji edukacyjnych z organami ścigania przestępstw wymierzonych w prawa i wolności innych ludzi oraz procedurami wspólnego postępowania w sytuacjach o znamionach dyskryminacyjnych.

Zajęcia prowadzili doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej i antydyskryminacji, oraz policjanci. Zespół prowadzących tworzyli: Aleksander Suhak z Borussii (koordynacja) oraz kom. Sebastian Kajczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a także , Kornelia Kurowska, Jeannine Nowak, Ewa Romanowska z Borussii, Magdalena Lewkowicz z Zespołu Szkół nr 1 w Mrągowie, Jacek Purski z Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Społecznego.

Warsztaty były realizowane we współpracy z partnerami lokalnymi.

Zachęcamy do obejrzenia relacji fotograficznej z warsztatów „Bezpieczna i różnorodna szkoła”dla nauczycieli z powiatu giżyckiego.

Fot. Jacek Sztorc

BACK