Seria wydawnicza ODKRYWANIE ŚWIATÓW prezentuje nieznane bądź zapomniane przestrzenie kulturowe Śląska, Mazur, dawnych Prus Wschodnich, aż po Wilno i Bukowinę. W ramach serii funkcjonuje także cykl „Seria nowa”, którego twórcom przyświeca idea przedstawienia perspektywy historycznej trudnych stosunków polsko-niemieckich na ziemiach Prus Wschodnich.
Seria pod redakcją Roberta Traby.


Ku Sarmacji. Dziesięć dni w Prusach. Miejsca, teksty, znaki
Dietmar Albrecht

Tłumaczenie: Henryk Sekulski
Rok wydania: 2003
Stron: 374
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-89233-02-9
Cena detaliczna: 20 zł

ku-sarmacji
Książka jest relacją rzeczywistej i wyimaginowanej literackiej podróży do krainy dawnych Prusów i na Litwę. Autor rozpoczyna swoją wędrówkę od Gniezna i ziemi chełmińskiej, by następnie przemierzać krajobrazy m.in. Morąga, Tylży, Mierzei Kurońskiej, Taurogów, literackiej doliny Issy, Wilna i Mazur. Albrecht postrzega krajobraz nie tylko przez pryzmat twórczości Herdera, Wiecherta, Suddermanna, Miłosza i Lenza, ale również wkomponowuje go we współczesny pejzaż przemian kulturowych Polski, Litwy, Rosji i Niemiec.

Paul Celan. Miasta i miejsca
Helmut Böttiger

Tłumaczenie: Jakub Ekier
Rok wydania: 2008
Stron: 130
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-915690-4-7
Cena detaliczna: 15 zł | w lipcu 10 zł 

paul-celan-miasta-i-miejsca
Böttiger ukazuje całe bogactwo osobowości Paula Celana (1920-1970), wybitnego poety i austriackiego tłumacza żydowskiego pochodzenia, na tle barwnej kultury Galicji. W poszukiwaniu śladów autora dociera do współczesnych Czerniowiec (obecnie Czerniwcy), gdzie „leży źródło jego pisarstwa, gdzie żyli ludzie i książki, w dawnej prowincji monarchii habsburskiej, prowincji dotkniętej utratą historii“. Odwiedza Bukareszt, Wiedeń i Paryż, opisuje losy poetek Ingeborg Bachmann i Nelly Sachs – wszystko po to, aby odkrywać ciągle na nowo „nieskończoność tego, co czysto śmiertelne i daremne“.

Światologia
Kazimierz Brakoniecki

Rok wydania: 2001
Stron: 239
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-913377-2-3
Cena detaliczna: 15 zł

swiatologia-kazimierz-brakoniecki
„Światologia” jest kontynuacją poprzedniej książki zatytułowanej „Światowanie” (po warmińsku światować znaczy „żyć”), której bohaterką była kraina Warmii i Mazur. Tym razem akcja toczy się w Wiedniu. Pobyt w tym mieście stał się znakomitą okazją dla autora do snucia osobistej refleksji o Europie, Polsce, o historii, sztuce i samym życiu w cieniu mijającego właśnie XX stulecia. „Światologia” to oryginalna odmiana dziennika podróży, dziennika prywatnego oraz dziennika metafizycznego.

Dziennik mojej podróży z roku 1769
Johann Gottfried Herder

Tłumaczenie: Magdalena Kurkowska
Rok wydania: 2000
Stron: 140
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-915690-8-X
Cena detaliczna: 15 zł | w lipcu 10 zł 

dziennik-mojej-podrozy-z-roku-1769
Jest jedną z niewielu nietłumaczonych na język polski prac pochodzącego z Morąga Johanna Gottfrieda Herdera. Wybitny filozof odkrywa w nim swoją nowatorską koncepcję uniwersalnej idei łączącej koncepcje pedagogiczne i konstytucyjno-państwowe. W “Dzienniku…” Herder zawarł swe nowatorskie spojrzenie na epokę oświecenia, na społeczeństwa i państwa oraz problemy szkolnictwa. Opis ten jest uzupełniony odkrywaniem nowych krajobrazów i przestrzeni kulturowych.

Wywołane z pamięci
Piotr Lachmann

Rok wydania: 2000
Stron: 159
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-913377-1-5
Cena detaliczna: 20 zł

wywolane-z-pamieci
Zbiór esejów i szkiców niemiecko-polskiego poety, eseisty, autora słuchowisk radiowych i tłumacza, które tworzą wspólne pole narracji, skupionej wokół problematyki pogranicza, dwujęzyczności, Heimat. Autor „wywołuje z pamięci“ osoby, miejsca i zdarzenia. W poetyckiej projekcji paradoksalnego niemiecko-polskiego losu indywidualne doświadczenie przetwarza się w ogólnoeuropejskie. Bohaterem książki jest sama pamięć. Autor dokonuje jej wiwisekcji, by uwolnić się od XX wiecznych urazów.

Warmia z oddali. Odpominania
Hubert Orłowski

Rok wydania: 2000
Stron: 159
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-913377-1-5
Cena detaliczna: 22 zł  

warmia-z-oddali
Autor, wybitny znawca literatury niemieckojęzycznej XX wieku, „odpomina” przeszłość swoją, rodziny, wsi, Warmii – korzystając obficie z relacji matki. Jest równocześnie chłopcem z Podlejk, namiętnym pożeraczem książek, ministrantem z gietrzwałdzkiego kościoła i europejskim uczonym, który patrzy na przeszłość z perspektywy badacza. Książka jest tym samym autobiograficzną próbą przedstawienia polsko-niemieckiego pogranicza.

Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma
Martin Pollack

Tłumaczenie: Andrzej Kopacki
Rok wydania: 2000
Stron: 181
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-913377-7-4
Cena detaliczna: 28 zł
NAKŁAD WYCZERPANY

po-galic
Książka jest wyimaginowaną podróżą przez zaginiony świat wielokulturowej Galicji Wschodniej z przełomu stuleci. Autor, wybitny dziennikarz, wieloletni korespondent tygodnika „Der Spiegel” w Polsce, prowadzi nas przez nieistniejący już świat pogranicza polsko-żydowsko-ukraińsko-niemieckiego. Autor odkrywa go dla siebie i dla nas, korzystając z wytrawnych przewodników. Są nimi świadkowie tamtej epoki – głównie pisarze żydowscy, polscy, ukraińscy, austriaccy i niemieccy urodzeni w tej części monarchii habsburskiej. Ten wielonarodowy i wielobarwny świat dziś fascynuje, wręcz uwodzi egzotyką – choć mamy świadomość drzemiących w nim, później rozbudzonych konfliktów.

Księga Mazur
Fritz Skowronnek

Tłumaczenie: Anna Jachimiak
Rok wydania: 2002
Stron: 218
Oprawa: twarda
Format: 210×145
ISBN: 83-89233-00-2
Cena detaliczna: 25 zł
OSTATNIE EGZEMPLARZE

ksiega_mazur
Książka popularnego w okresie międzywojennym niemieckiego pisarza, który wywodził się z Mazur – jest w jego twórczości książką „graniczną”, gdzie „mazurski” wizerunek Mazur, przeplata się z rosnącą arogancją wobec sąsiadów, głównie Polaków. Powyższa wersja uzupełniona została o inne teksty, wśród których szczególnym rarytasem jest spolszczona wersja jednego z mazurskich opowiadań. Nie znając Skowronnka, nie odkrylibyśmy ważnej sfery mentalnego i obyczajowego świata Mazurów.

 

BACK