Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
REDAKCJA CZASOPISMA – Borussia Olsztyn

Czasopismo „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” ukazywało się w latach 1991 – 2017.

W skład ostaniej Rady Redakcyjnej wchodzili:

szkic robert traba

Redaktor naczelny prof. Robert Traba

Prof. Robert Traba – historyk, politolog, kulturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; współzałożyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borusssia” i Fundacji „Borussia”; redaktor kwartalnika „Borussia”, ukazującego się do 2017 r., członek redakcji kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”; pracę naukową zaczynał w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie; w latach 1995–2003 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, następnie profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN; w latach 2006-2018 dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie; współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej; członek wielu polskich i międzynarodowych gremiów naukowych, m.in. Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; laureat m.in. nagrody ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za dorobek w dziedzinie porozumienia między obu krajami (2004) oraz Nagrody im. J. Giedroycia za książkę „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec” (2007).

BRAKONIECKI SZKIC

redaktor naczelny Kazimierz Brakoniecki

Poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor i animator kultury. Absolwent polonistyki oraz podyplomowych studiów w zakresie muzeologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1990 r. uczestniczył w założeniu Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, a w 1996 Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”. W latach 1991–1997 redaktor naczelny pisma „Borussia”. Współautor pracy „Borussia. Ziemia i ludzie”, antologii piśmiennictwa o Ziemi Pruskiej. Jako poeta debiutował w prasie literackiej w 1975 r. Cztery lata później wydał swój pierwszy tomik wierszy „Zrosty”. Redaktor naczelny czasopisma „Borussia. Kultura-Historia-Literatura”.

fot. T. Waszczuk

iwona lizewska szkic

Sekretarz redakcji dr Iwona Liżewska

historyk sztuki, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie.  Przez dwanaście lat pełniła funkcję skarbnika w stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia” . Po powołaniu Fundacji „Borussia”  w 2006 r. zrezygnowała z zasiadania w zarządzie Stowarzyszenia, a następnie weszła do Rady Fundacji „Borussia” (do 2018). Pozostała również członkiem redakcji kwartalnika „Borussia” oraz „Rocznika Mazurskiego”. Opublikowała w nich wiele artykułów, jak również na łamach: „Gazety Olsztyńskiej”, „Spotkań z Zabytkami” czy „VariArt”. Pisze głównie nt. architektury sakralnej, drewnianej i rezydencjalnej regionu Warmii i Mazur, zwłaszcza Olsztyna i powiatu szczycieńskiego. Interesuje się także problemem zachowania i ochrony zabytkowego wyposażenia świątyń oraz pomnikami i architektami przedwojennego Olsztyna.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Maryla Paturalska

Janusz Pilecki grafik, na stałe mieszkający w Giżycku.

dr Rafał  Żytyniec Kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n/ Odrą oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Pracował w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Interesuje się historią literatury i kultury Prus Wschodnich, historią i współczesnością polsko-niemieckich stosunków kulturowych oraz komparatystyką pamięci zbiorowej Polaków i Niemców wobec II wojny światowej.

BACK