Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”.

W ramach projektu „Bezpieczna Różnorodność na Warmii i Mazurach” jego organizatorzy – Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP 3 Olsztyn prowadzili działania promocyjne i upowszechniające cele projektu.

W ramach kampanii społecznej w projekcie powstały spoty promocyjne i cykl audycji telewizyjnych – były one realizowane we współpracy i emitowane na antenie TVP Olsztyn. Dotyczyły one zagadnień różnorodności kulturowej i integracji społeczności regionu oraz uwrażliwiały na przejawy dyskryminacji

Audycje i spoty, które powstały w ramach projektu dostępne są na stronie TVP Olsztyn, partnera projektu:

http://olsztyn.tvp.pl/17191802/bezpieczna-roznorodnosc-na-warmii-i-mazurach/

Znajdują się one także na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/user/TVPOlsztyn

Jednym z efektów projektu jest publikacja „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach. Podręcznik dobrych wzorów bycia razem w szkole” pod redakcją Aleksandra Suhaka. Zawiera ona materiały o działaniach i podstawowych metodach pracy z młodzieżą, które przybliżają im tematykę różnorodności w jej aspektach. Znajdują się w niej omówienia do poszczególnych tematów przewodnich oraz adekwatne do tematu ćwiczenie edukacyjne, które nauczyciel może przeprowadzić w trakcie lekcji i które stanowi bazę do dyskusji z uczniami. Temat artykułu Rasizm, nacjonalizm i faszyzm w kontekście współczesnej piłki nożnej Jacka Purskiego uzupełniają zagadnienia do pracy z uczniami. Kom. Sebastian Kajczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podejmuje zagadnienia prawne związane z przestępstwami z nienawiści oraz przedstawia praktyczne informacje na temat zasad i procedur współpracy szkoły z organami ścigania. Kornelia Kurowska wskazuje na praktyczne przykłady działań z zakresu edukacji międzykulturowej, które mogą podejmować szkoły oraz potrzebę tego rodzaju działań. W publikacji znalazły się także informacje na temat dobrych praktyk związanych z edukacją międzykulturową i zwalczaniem dyskryminacji w praktyce szkolnej – przykłady mini-projektów szkolnych podejmowanych przez nauczycieli z regionu w ramach „Bezpiecznej różnorodności na Warmii i Mazurach”.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach. Podręcznik dobrych wzorów bycia razem w szkole”

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji w wersji drukowanej prosimy o kontakt mailowy:

Aleksander Suhak aleksander.suhak@borussia.pl

Kornelia Kurowska kornelia.kurowska@borussia.pl

BACK