Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
PROJEKTY SZKOLNE – Borussia Olsztyn

KONKURS NA MINI GRANT                                                        SPONSORZY POWIAT OLSZTYNSKI

 

Jednym z celów projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” było zainicjowanie w szkołach i środowiskach lokalnych działań dla młodzieży z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji

Szkoły uczestniczące w części warsztatowej projektu miały możliwość zrealizowania mini-projektów z udziałem uczniów. Każdy z projektów miał charakter środowiskowy, opierał się na współpracy szkoły i uczniów z lokalnymi instytucjami kultury, mediami lokalnymi, organizacjami mniejszości narodowych, policją i innymi partnerami lokalnymi.

W ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” przeprowadzono 18 mini-projektów szkolnych, realizowanych w partnerskiej współpracy z Borussią.

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym (powiat giżycki)

Koordynacja: Marzena Rzeczycka

Projekt „Im więcej wiem, tym lepiej rozumiem”

Projekt składał się z 2 części: warsztatów podczas których uczniowie gimnazjum dyskutowali nad pojęciami: tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja. Następnie ćwiczyli swoje kompetencje społeczne, biorąc udział w grze symulacyjnej. W drugiej części wspólnie szukali wielokulturowych śladów w swojej najbliższej okolicy – prowadząc wywiady z najstarszymi mieszkańcami, sołtysami, szukając historycznych budynków. Młodzież zbierała informacje o ludności zamieszkującej wsie Bystry, Upałty, Upałty Małe, Kożuchy, Kruklin, Spytkowo do czasów II wojny światowej, ich późniejszych losach oraz o historii rodzin, które zamieszkały w tych miejscowościach po wojnie. Efektem projektu była prezentacja przygotowana przez uczniów na podstawie zebranych materiałów i zdjęć.

https://goo.gl/photos/HejEr1rRQaoEbWcAA

 

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

Koordynacja: Magdalena Lewkowicz

Projekt „Marzenia z Pamięci”

Losy trzech osób, które jako młodzi ludzie przeżyli II wojnę światową, stanowiły dla grupy uczniów uczestniczących w projekcie inspirację do refleksji nad złożonością historii. Poznali relacje Mazura, powstańca warszawskiego oraz osoby, która przeżyła Holokaust, dyskutowali nad ich losami, lecz także dokonali próby porównania marzeń, pragnień, planów trojga młodych ludzi ze swoimi własnymi marzeniami i pragnieniami. Warsztaty miały pokazać uczestnikom różnorodność i podobieństwa postaw, pragnień i przeżyć młodych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Swoje refleksje przedstawili, malując na płótnie. Ich prace zostały zaprezentowane podczas otwartego wernisażu w Centrum Kultury i Turystyki, które było partnerem projektu podobnie jak media lokalne (Kurier Mrągowski i portal Mragowo24info), które na bieżąco relacjonowały przebieg projektu.

https://goo.gl/photos/5u9Uc6d9dhu1Mpqb9

http://mragowo24.info/news/3678-ciekawe-warsztaty-podczas-ferii-w-zespole-szkol-nr-2

http://mragowo24.info/news/3775-o-czym-marzyli-nasi-dziadkowe-wyjatkowa-wystawa-w-ckit

 

Zespół Szkół w Zyndakach (powiat mrągowski)

Projekt „Różnorodności nigdy dosyć”

Koordynacja: Paulina Kociszewska, Agnieszka Łosińska

Projekt był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i obywał się w kilku etapach. Zajęcia warsztatowe dotyczyły stereotypizacji i jej skutków w relacjach z innymi – w tym przypadku osobami niepełnosprawnymi. Przygotowały one młodzież do spotkania z osobami niepełnosprawnymi: w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mrągowie wzięli oni udział w warsztatach plastycznych, podczas których wspólnie przygotowali ozdoby świąteczne. Na zakończenie uczniowie przygotowali plakaty podsumowujące swoje doświadczenia z projektu i spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Partnerami byli: TPD Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

https://goo.gl/photos/Sr3VhsrZ7CXGvuub7

http://www.gminasorkwity.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=579&cntnt01origid=130&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01returnid=150

 

Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

Koordynacja: Barbara Chodnicka

Projekt „Warmińskie miejsca pamięci”

Uczniowie gimnazjum zbierali informacje o 3 starych cmentarzach z okolic Stawigudy: ewangelickiego położonego w samej miejscowości, cmentarza z I wojny światowej w Dorotowie i cmentarz katolicki w Orzechowie, na którym zachowała się tablica upamiętniająca poległych w czasie I wojny mieszkańców wsi. Uczniowie wspólnie z rodzicami i wolontariuszami przeprowadzili we współpracy z sołectwem akcje porządkowania nekropolii. Opracowali także prezentację z materiałami o miejscach pamięci i wystawę zdjęć ze swoich działań, którą zaprezentowali innym uczniom szkoły. Wystawa była także pokazywana w Urzędzie Gminy Stawiguda, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie oraz Gminnym Ośrodku Kultury. Projekt był prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda oraz klubem Wolontariackim „Pomocna dłoń”.

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9. Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu

Koordynacja: Małgorzata Redes-Chałanicz

Projekt „Wielokulturowość na terenie Morąga”

Uczniowie Zespołu Szkół wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 w Morągu przygotowali wystawę wykonanych przez siebie zdjęć i rysunków wykonanych techniką frotażu przedstawiających macewy z cmentarza żydowskiego oraz epitafiów z Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Morągu, która była eksponowana w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas wykładu uczniowie poznali tradycje związane z judaizmem, zapoznali się też z historią miejscowego cmentarza żydowskiego, przeprowadzili też akcję jego porządkowania. Wernisażowi wystawy „Wielokulturowość na terenie Morąga” w Miejskiej Bibliotece Publicznej towarzyszyły warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy, poznawaniu innych kultur, budowaniu otwartości na drugiego człowieka, a także degustacja potraw kuchni różnych narodów, przygotowanych przez uczniów.

https://goo.gl/photos/KKhDn4H712ZRvoMB8

http://www.wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/a.php?inf=415

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9. Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu

Koordynacja: Helena Śliwińska, Halina Pasternacka

Projekt „Festiwal kulinarny 4 kultur- polskiej, żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej”

Młodzież klas gastronomicznych z Zespołu Szkół pracowała w 4 zespołach projektowych. Zespoły dokonały wyboru i przygotowały potrawy charakterystyczne dla kuchni polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zostały one wyeksponowane na udekorowanych stołach w szkolnej auli, a ich degustacji towarzyszyła prezentacja muzyki, multimedialny pokaz o kulturze i tradycjach danego kraju przygotowany przez każdy zespół.

 

Akademia Dobrej Edukacji, Punkt Konsultacyjny w Olsztynie

Koordynacja: Agnieszka Sawka-Wiśniewska

Projekt „Razem mamy siłę”

W ramach projektu w Olsztynie odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy poznali zagadnienia związane ze stereotypami, dyskryminacją oraz mową nienawiści. Nauczyli się, jak reagować na akty związane z łamaniem praw człowieka lub też naruszającymi przepisy stanowiące o przestępstwach z nienawiści. Na koniec projektu odbył się koncert „Razem mamy siłę”, który zgromadził i integrował różne środowiska artystyczne. Oprócz uczestników projektu wzięły w nim udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe, ludzie preferujący różne formy sztuki, bez względu na wiek, płeć, światopogląd i wyznanie. Koncertowi towarzyszyło przesłanie, że każdy człowiek jest ważny i potrzebujemy różnorodności, aby świat był ciekawy i inspirujący. Partnerami w projekcie byli m.in.: Stowarzyszenie Warmińska Wieś, CEIK, Zespół Pryzmat.

https://goo.gl/photos/AY58i2ZxT44ToEPd8

 

Gimnazjum nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie

Koordynacja: Joanna Mieszczyńska

Projekt „Czy mogła istnieć miłość w obozie w Auschwitz? Romeo i Julia w Auschwitz”

Grupa uczniów olsztyńskiego gimnazjum przygotowała i wystawiła inscenizację słowno-muzyczną, opowiadającą o historii tragicznej miłości Żydówki Mali Zimetbaum i Polaka Edka Galińskiego, więźniów obozu w Auschwitz. Uczniowie opracowali scenariusz przedstawienia, przygotowali scenografię, dekoracje, rekwizyty, stroje, w których występowali. Inscenizacji towarzyszyła wystawa pokazująca historię olsztyńskich Żydów, którą przygotowali uczniowie. Wzięli oni udział w cyklu warsztatów historycznych, odkrywali żydowskie ślady w krajobrazie miasta. Posprzątali także teren cmentarza żydowskiego. Partnerzy: IPN w Olsztynie, Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, media lokalne.

http://g13olsztyn.pl/projekty/projekty.html

http://www.olsztyn24.com/news/27610-czy-mogla-istniec-milosc-w-obozie-w-auschwitz.html

http://wiadomosci.olsztyn.pl/czy-mogla-istniec-milosc-w-obozie-w-auschwitz/

 

Zespół Szkół w Drygałach (powiat piski)

Koordynacja: Anita Kucharska-Bigielis

Projekt „Niby różni, a jednak równi”

Celem projektu było poznanie i odkrycie przez uczniów ich własnych korzeni rodzinnych. Ich zadaniem było zebranie relacji członków rodzin, poszukanie w zbiorach rodzinnych dokumentów i zdjęć, obrazujących losy ich przodków i historię osiedlenia się na Mazurach. W kolejnej części projektu uczestnicy wykonywali drzewa genealogiczne swoich rodzin. Rezultatem projektu była wystawa prac uczniów, pokazana w Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach.

https://goo.gl/photos/tX3dYWp6UtFYK5xh7

http://zsdrygaly.pl/index.php/aktualnosci/163-dzialania-zrealizowane-w-ramach-projektu-niby-rozni-a-jednak-rowni

http://zsdrygaly.pl/index.php/aktualnosci/158-niby-rozni-a-jednak-rowni-powrot-do-korzeni

http://bialapiska24.pl/7934-2/

http://mgokbialapis.nazwa.pl/nowe/wp-content/uploads/2016/02/projekt.gif

 

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Koordynacja: Weronika Podejko

Projekt „Przez poznanie do akceptacji”

Uczniowie Zespołu Szkół pochodzą z okolic Rucianego-Nidy, lecz także bardziej odległych miejscowości regionu. Projekt miał na celu integrację uczniów oraz zachęcenie do poznania najbliższej okolicy. Pracując w grupach warsztatowych, poznawali oni różnorodność kulturową i wyznaniową Mazur i jej mieszkańców – ewangelików, starowierców, Żydów, katolików). Podczas wycieczek po okolicach uczniowie dokumentowali miejsca, związane z różnymi tradycjami. Przygotowali wspólną wystawę fotograficzną.

https://goo.gl/photos/mBc72imKBscWvt147

 

Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie

Koordynacja: Iwona Grzeszczyk

Projekt „Mazury łączą”

Projekt miał na celu integrację wielokulturowej społeczności Węgorzewa i okolic. Podczas wieczoru pod hasłem „Mazury łączą” została zaprezentowana kultura i tradycje mieszkańców Mazur narodowości ukraińskiej oraz niemieckiej. Uczniowie szkoły przedstawili poezję, piosenki, tańce i stroje, ich rodzice – potrawy i przepisy charakterystyczne dla obu kultur. Zaproszeni goście opowiadali o tradycjach ukraińskich i niemieckich. Po wspólnej degustacji potraw odbył się quiz. Partnerzy: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Zespół Tańca Ludowego „Czeremosz”, Stowarzyszenie Helwing, Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Węgorzewo – Mamry, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie.

http://wegorzewo.wm.pl/344200,Wszystko-to-jako-calosc-stanowi-piekno.html#axzz48pzPCdyv

http://wegorzewo.pl/galeria/zdjecia/13817/mazury_lacza_lekcja_tolerancji_w_helwingu

 

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Koordynacja: Iwona Pierzchała

Projekt „Kuchnia sąsiedzka”

Adresatami projektu „Kuchnia sąsiedzka” byli uczniowie Zespołu Szkół kształcący się w zawodach gastronomicznych. Młodzież uczestnicząca w projekcie mogła doskonalić umiejętności z zakresu sztuki kulinarnej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej kuchni mniejszości narodowych występujących na Warmii i Mazurach (niemiecka, ukraińska, białoruska), jak również pogłębić swoją wiedzę o tradycjach kuchni Warmii i Mazur. Projekt pozwolił także pogłębić wiedzę uczniów o historii regionu i zamieszkujących go mniejszościach. Działania projektowe pozwoliły młodzieży doskonalić umiejętność pracy w grupie, skuteczną komunikację interpersonalną, autoprezentację i prezentację rezultatów pracy całego zespołu.

https://goo.gl/photos/k3p3G4jtTdKoeJxC9

http://www.zsr.elk.edu.pl/kacik.html

https://www.facebook.com/Kuchnia-s%C4%85siedzka-179718365745181/

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach (powiat olecki)

Koordynacja: Jacek Malinowski

Projekt „Różni ale równi – Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Oleckiej”

Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, wzmocnienie ich motywacji do uczenia się, odkrywania własnych atutów, mocnych stron i obalenie stereotypowego myślenia o braku perspektyw dla młodzieży z małych środowisk. Uczniowie poznali najważniejsze fakty i znaczące wydarzenia swojego regionu. Pod okiem nauczyciela przygotowali i przeprowadzili wywiady z ciekawymi ludźmi, reprezentującymi ich społeczność lokalną. Wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do Olecka i Suwałk. Zebrane materiały opracowywali podczas warsztatów, przygotowując teksty, fotoreportaże, artykuły. Przygotowali wystawę pt. „Różni, ale równi”. Partnerzy: Stowarzyszenie „Ku słońcu” przy Szkole Podstawowej w Gąskach, Olecka Izba Historyczna przy Regionalnym Ośrodka Kultury w Olecku, Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”.

https://goo.gl/photos/sePTz6KirAtbLzH47

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Mario i Olek w Lidzbarku

Koordynacja: Anna Braun

Projekt „Odrodzenie pamięci”

Podopieczni Placówki, pracując w 3 grupach, uporządkowali zapomniane mogiły i stare cmentarze z okresu I i II wojny światowej, znajdujące się w okolicach Lidzbarka. Oprócz prac porządkowych zajęli się także odnawianiem pomników nagrobnych. Zajmowali się grabieniem liści, zbieraniem śmieci, wycinką krzewów, sadzeniem kwiatów, a także czyszczeniem pomników i szlifowaniem krzyży. Swoje działania dokumentowali, fotografując. Podczas projektu uczyli się współpracy w zespole, a jednocześnie poznawali historię swojej miejscowości. Efektem projektu była wystawa przygotowana przez uczniów. Została ona zaprezentowana w Miejskim Domu Kultury. Udało się także podnieść świadomość historyczną młodzieży, lecz także innych mieszkańców Lidzbarka.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie

Koordynacja: Joanna Niedzielska

Projekt „Powitanie wiosny w mojej ojczyźnie”

W szkole uczy się troje dzieci z Chin i Ukrainy – dzięki nim Pierwszy Dzień Wiosny stał się dniem wyjątkowo międzynarodowym. Podczas warsztatów uczniowie poznali zwyczaje chińskie i ukraińskie, związane z tą porą roku, wspólnie rozwiązywali krzyżówki i quizy o obu krajach, prezentowali wykonane przez siebie marzannę, kukłę ukraińską i smoka chińskiego. Uczyli się tradycyjnych tańców, przygotowywali też plakaty o tematyce związanej z Ukrainą, Chinami i Polską. W uroczystości wzięli udział rodzice i bliscy uczniów z Chin i Ukrainy. Na jej zalkończenie uczniowie posadzili drzewka – symbol działań na rzecz bezpieczeństwa i różnorodności. Partnerzy: Powiatowa Komenda Policji w Działdowie, Drukarnia Budzyński, Komenda Hufca ZHP.

https://goo.gl/photos/bVQBV7wsDniP4haSA

http://www.dzialdowo.eu/index.php?id=192&tx_ttnews[tt_news]=5713&cHash=3fef0f118d8b7fa28d3a1da6db1c6b9f

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie (powiat iławski)

Koordynacja: Anna Lewandowska

Projekt „Inność drażni jednakowość”

Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa i przełamywanie stereotypów, wynikających z różnic kulturowych, społecznych. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej, grupy składały się z uczestników w różnym wieku – to doświadczenie miało ich uczyć i zachęcać w przyszłości do wspólnego działania. W poszczególnych grupach dzieci i dorośli wspólnie wykonywali zadania tematyczne. Po pewnym czasie zamieniali się rolami – chłopcy otrzymywali zadania uznawane za typowe dla dziewcząt i odwrotnie. Formuła zabawy ułatwiała przezwyciężanie negatywnych reakcji. Przesłaniem projektu było promowanie otwartości wobec inności, a jednocześnie budowanie poczucia własnej wartości wśród dzieci, ich samooceny. Partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Gałdowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Gałdowie.

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach (powiat nidzicki)

Koordynacja: Iwona Ciołek

Projekt „Zwyczaje i obrzędy ludowej dawniej i dziś na Warmii i Mazurach”

Uczniowie zgromadzili informacje na temat wielkanocnych tradycji i zwyczajów na Warmii i Mazurach. Uczyli się przy tym wykorzystania różnych źródeł: Internetu, literatury, encyklopedii, słowników. Wzięli też udział w warsztatach edukacyjnych „Wielkanoc na Warmii i Mazurach”. Podczas realizacji projektu dzieci uczyły się współpracy w grupie – pracowały w zespołach nad poszczególnymi zadaniami – polonistycznymi, przyrodniczymi, technicznej. Zwieńczeniem działań w projekcie była szkolna wystawa malowanych przy użyciu barwników naturalnych przez uczniów i ich rodziców i prezentacja multimedialna, będąca podsumowaniem zgromadzonych informacji i zaprezentowana całej społeczności szkolnej.

 

Zespół Szkół w Janowie (powiat nidzicki)

Koordynacja: Małgorzata Słomkowska

Projekt „Tacy sami – tradycja i kultura oknem do wspólnej przyszłości”

W szkole w Janowie uczą się dzieci pochodzenia ukraińskiego. Wiedza o wspólnej historii i związkach kulturalnych między Polakami a Ukraińcami nie jest rozpowszechniona, w codziennych relacjach dominuje postrzeganie stereotypowe. W okresie przedświątecznym odbył się cykl spotkań edukacyjnych, służących lepszej integracji ukraińskich uczniów. Były na nich prezentowane zwyczaje i obrzędy wielkanocne – polskie i ukraińskie. Oprócz uczniów wzięli w nich udział rodzice i starsze pokolenie mieszkańców. Odbyły się międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła: pod okiem doświadczonych mieszkanek Janowa młodzież uczyła się robić ozdoby wielkanocne, palmy i pisanki. Poznawała także tradycje kulinarne. W działanie te aktywnie włączyli się nauczyciele. Odbył się także mini-koncert tradycyjnych pieśni polskich i ukraińskich. Partnerzy: Dom Samopomocy „Poboże” w Szczepkowie Borowym, Urząd i Rada Gminy Janowo, Sołectwo Janowo.

http://szkolajanowo.edupage.org/news/

Szkoły, które zrealizowały swoje projekty, otrzymały certyfikaty „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, natomiast koordynatorzy działań – certyfikaty potwierdzające ich doświadczenia liderów.

BACK