Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
KONFERENCJA – Borussia Olsztyn

belka logo bezspieczna roznorodnosc

W ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbyły się 2 konferencje:

Konferencja inaugurująca projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbyła się 13 czerwca 2014 r. w Olsztynie.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli władz regionu, , reprezentantów samorządów lokalnych, organizacji i instytucji działających w sferze kultury i edukacji, a także organizacji zrzeszających mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe z Warmii i Mazur. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz przedstawiciele komend powiatowych policji. Konferencja wprowadziła zgromadzonych w tematykę projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”. Wystąpienia wygłosili przedstawiciele władz regionu oraz zaproszeni eksperci. Podczas konferencji odbyło się także spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu, do których adresowanych jest gros działań w projekcie. Jego uczestnicy wypełniali także kwestionariusz oceniający działania szkół na Warmii i Mazurach na rzecz tolerancji i integracji społecznej.

Poniżej program konferencji, która odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim i zgromadziła ponad 140 uczestników.

Program konferencji inaugurującej projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”

Projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” podsumowaliśmy podczas konferencji, która odbyła się 12 kwietnia 2016 r. w Olsztynie.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji i organizacji pozarządowych, związków mniejszości narodowych, mediów oraz dyrektorów i nauczycieli, a także policjantów współpracujących ze szkołami. Podczas konferencji, w której wzięło udział 170 osób, przedstawiliśmy doświadczenia zdobyte przez instytucje i organizacje uczestniczące w projekcie oraz przykłady inicjatyw podejmowanych przez szkoły w lokalnych środowiskach Warmii i Mazur.

Ważnym momentem konferencji było ogłoszenie podczas konferencji Deklaracja na rzecz bezpiecznej różnorodności na Warmii i Mazurachi.

W drugiej części obrad odbyła się część warsztatowa – przedstawiliśmy możliwości i propozycje dalszych działań edukacyjnych o zasięgu regionalnym i międzynarodowym, w które mogą angażować się szkoły i uczniowie z naszego regionu oraz środowiska edukacyjne. Saskia Herklotz z warszawskiego biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przedstawiła możliwości organizowanie wymian młodzieżowych oraz podnoszenia kompetencji nauczycieli przez korzystanie z oferty edukacyjnej PNWM. Ryszard Michalski z CEIK i Stowarzyszenia Tratwa przedstawił założenia 3-letniego programu Wędrowna Akademia Kultury, realizowanego na Warmii i Mazurach jako komponent ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Jest ona adresowany do osób, które zajmują się edukacją kulturalną, w tym także nauczycieli, którzy chcą tworzyć i współtworzyć projekty edukacyjne łączące sferę oświaty i kultury oraz wzbogacające kompetencje społeczne i kulturowe młodych mieszkańców Warmii i Mazur.

Program konferencji podsumowującej projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”.

Galeria zdjęć z konferencji:

BACK