Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ – Borussia Olsztyn

Dni Kultury Żydowskiej to inicjatywa olsztyńskich organizacji i osób zaangażowanych w budowanie porozumienia i dialogu międzykulturowego, realizowana w latach  2007 – 2015 wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury Żydowskiej B’Jachad . W ich ramach organizowany był  cykl wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych mający na celu przybliżenie bogatych związków kultur i narodów: polskiego, żydowskiego i niemieckiego przez wieki współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach.

Historia i tradycja Żydów, ukazywana była nie tylko w kontekście historycznym, lecz także współczesnym. Na program festiwalu składały się między innymi koncerty, spotkania literackie, warsztaty, pokazy filmów, wykłady, stanowiące doskonałą okazję do praktykowania dialogu, pogłębiania wiedzy, tolerancji i porozumienia. W pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych prezentowanych w ramach cyklu zaangażowanych było wiele olsztyńskich instytucji publicznych oraz firm prywatnych. Udział w festiwalu znanych i kompetentnych naukowców, artystów oraz znawców tematu z kraju i zagranicy sprawiał, że była to jedyna tego rodzaju impreza w północnej części Polski.

Od 2016 roku idee Dni Kultury Żydwskiej kontynuujemy organizując wydarzenie pod nazwą Festiwal Mendelsohna.

dni kultury żydowskiej 2015 borussia

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2015

 

nck dkz borussia

 

 

 

BACK