Konkurs dla szkół na mini granty w ramach projektu Bezpieczna Różnorodność

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA zaprasza szkoły z Warmii i Mazur (powiaty: bartoszycki, braniewski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn) do udziału w konkursie „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” (I edycja).

Jego celem jest wyłonienie najciekawszych wydarzeń promujących edukację międzykulturową i działania antydyskryminacyjne w szkołach regionu.

Najlepsze propozycje zgłoszone przez szkoły otrzymają możliwość realizacji. Szkoły otrzymają na nie mini-granty w wysokości do 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W I edycji konkursu mogą uczestniczyć szkoły z powiatów: bartoszycki, braniewski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, których reprezentanci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Borussię w ramach programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”. Forma wydarzenia jest dowolna – mogą to być np. warsztaty, zajęcia tematyczne, wystawy, prezentacje.

Zgłoszenia szkół na konkurs w formie wniosku na mini-grant z budżetem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy warsztaty@borussia.pl Możliwe jest dosłanie wniosku w formie drukowanej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn. Termin składania zgłoszeń mija 25 listopada 2015 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.borussia.pl do 30 listopada 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie internetowej programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”:http://borussia.pl/?page_id=385

W razie dodatkowych pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt z Kornelią Kurowską i Jeannine Nowak tel. 89 523 72 93, e-mail:warsztaty@borussia.pl

Warsztaty dla nauczycieli „Bezpieczna i różnorodna szkoła” (powiat braniewski) Braniewo, 13-15 listopada 2015 r.

Warsztaty dla nauczycieli „Bezpieczna i różnorodna szkoła” (powiat braniewski) Braniewo, 13-15 listopada 2015 r.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych z powiatu olsztyńskiego do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach 23-25 października 2015 r. Partnerem projektu w powiecie braniewskim jest Braniewskie Centrum Kultury.

Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbywają się we wszystkich powiatach województwa. Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Nauczyciele zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Szkoły, z których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia na warsztaty. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres warsztaty@borussia.pl lub faksem na numer 89 534 00 26.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Borussii: mail warsztaty@borussia.pl tel. 89 523 72 93. Osoby kontaktowe: Kornelia Kurowska, Aleksander Suhak.

braniewo warsztaty bezpieczna roznorodnosc

pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF formularz_zgloszeniowy_warsztaty_powiat_braniewski_ost

SPONSORZY POWIAT OLSZTYNSKI

Warsztaty dla nauczycieli „Bezpieczna i różnorodna szkoła” (powiat olsztyński) Olsztyn, 23-25 października 2015 r.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych z powiatu olsztyńskiego do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach 23-25 października 2015 r.

Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbywają się we wszystkich powiatach województwa.

Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Szkoły, z których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia na warsztaty. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres warsztaty@borussia.pl lub faksem na numer 89 534 00 26 do poniedziałku, 19 października br.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Borussii: mail warsztaty@borussia.pl tel. 89 523 72 93.

Osoby kontaktowe: Kornelia Kurowska, Aleksander Suhak.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

formularz_zgloszeniowy_warsztaty_powiat_olsztynski

SPONSORZY POWIAT OLSZTYNSKI

Bezpieczna różnorodność. Warsztaty dla nauczycieli z powiatu mrągowskiego

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu mrągowskiego do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Mrągowie.

Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” od 2014 roku odbywają się we wszystkich powiatach województwa.

Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.
Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.
Szkoły, z których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt.
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce PROGRAMY I PROJEKTY | BEZPIECZNA RÓŻNORODNOŚĆ. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie najpóźniej do 2 kwietnia na adres warsztaty@borussia.pl .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Aleksandrem Suhakiem, mail: aleksander.suhak@borussia.pl, tel. kom. 502 180 901 lub biuro Borussii 89 523 72 93.

BACK