„Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 53/2014
REDAKCJA:
Redaktorzy naczelni:
Kazimierz Brakoniecki,
Robert Traba
sekretarz: Iwona Liżewska
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Iwona Anna NDiaye, Maryla Paturalska, Janusz Pilecki (grafik), Rafał Żytyniec
DANE TECHNICZNE:
format: 235 x 165
liczba stron: 220
okładka: miękka
ISSN: 0867-6402
Cena detaliczna: 10,00 zł
borussia53cov-s
Temat przewodni numeru brzmi: Kto ma Szynort, ten ma Mazury „To nie jest rewolucja. To nie jest przełom. To jest twórcza kontynuacja! Wracamy po półtorarocznej przerwie, by kontynuować i rozwijać praktyczną filozofię miejsca, dzięki której przed 22 laty stworzyliśmy ideowe podstawy Borussii”. W 2011 roku na pierwszym Forum Otwartego Regionalizmu sformułowaliśmy diagnozę: Nie dopracowaliśmy się kultury na miatę potencjału Mazur i Warmii. Region nie czerpie inspiracji z potencjału miejsca, lecz powiela amorficzną popularną kulturę.
/…/ Chcemy wspólnie z Państwem, naszymi autorami i czytelnikami szukać odpowiedzi, jak tę sytuację można zmienić. Chcemy ją zmieniać, otwierając przestrzeń debaty również na regiony sąsiednie oraz porównawcze, inspirujące zjawiska kulturowe w Polsce, Europie”.
Ze wstępu Roberta Traby

 

 

 

BACK