Warsztaty dla nauczycieli „Bezpieczna i różnorodna szkoła” (powiat olsztyński) Olsztyn, 23-25 października 2015 r.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych z powiatu olsztyńskiego do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach 23-25 października 2015 r.

Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbywają się we wszystkich powiatach województwa.

Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Szkoły, z których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia na warsztaty. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres warsztaty@borussia.pl lub faksem na numer 89 534 00 26 do poniedziałku, 19 października br.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Borussii: mail warsztaty@borussia.pl tel. 89 523 72 93.

Osoby kontaktowe: Kornelia Kurowska, Aleksander Suhak.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

formularz_zgloszeniowy_warsztaty_powiat_olsztynski

SPONSORZY POWIAT OLSZTYNSKI

IX Dni Kultury Żydowskiej

Zapraszamy na IX Dni Kultury Żydowskiej. Tegoroczna edycja organizowana przez Borussię i Stowarzyszenie B’Jachad we współpracy z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi odbywać się będzie w dniach 15-18.10.2015 r. pod hasłem przewodnim SŁOWA. Ta inicjatywa olsztyńskich organizacji i osób zaangażowanych w ideę porozumienia i dialogu międzykulturowego w Olsztynie, stolicy Warmii i Mazur odbywa się w tym roku po raz dziewiąty. Cykl imprez o różnym charakterze – od koncertów, spotkań literackich, warsztatów dla uczniów i nauczycieli przez pokazy filmowe i wykłady stwarza okazję do przybliżenia bogatych związków kultur i narodów: polskiego, żydowskiego i niemieckiego, od wieków współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach.
W tym roku w Olsztynie gościć będziemy między innymi takich gości jak: Magdalena Tulli (polska pisarka, nominowana do tegorocznej Nagrody Literackiej NIKE), Ita Heinze-Greenberg (autorka książki: „Erich Mendelsohn. Olsztyn-Jerozolima-San Francisko”), Dr Rivkę Halperin (Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu), zespół SHOFAR (światowej sławy trio w składzie: Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Macio Moretti).

IX DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ program do pobrania

nck dkz borussia

OGŁASZAMY KOKURS DLA MŁODZIEŻY NA MODEL BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół do udziału w konkursie plastycznym na MODEL WSPÓŁCZESNEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO. Jeśli interesujesz się architekturą, albo po prostu lubisz twórczą pracę – weź udział w naszej zabawie. Zaprojektuj fantazyjny budynek użyteczności publicznej. Najciekawsze prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na uroczystej wystawie podsumowującej – stworzona z nich zostanie makieta miasta. Ich autorzy otrzymająatrakcyjne nagrody książkowe.

Konkurs odbywa się w ramach projektu DOM MENDELSOHNA – MIEJSCE NA ARCHITEKTURĘ. Szczegółowe informacje na temat projektu, a także regulamin konkursu można znaleźć na stronie projektu. http://borussia.pl/?page_id=872

SPRAWDŹ REGULAMIN KONKURSU

regulamin_konkursu_BUDYNEK_MIEJSKI

 

2nd Baltic Sea Youth Dialogue

 

From 2 to 9 September 2015, the Polish city of Olsztyn will welcome fifty young Europeans from 19 countries for the Second Baltic Sea Youth Dialogue. “Homeland reconsidered – new loyalties and redefined identities in Europe” is the topic of the youth dialogue, in which the Körber Foundation and the Council of the Baltic Sea States (CBSS) continue the cooperation they successfully started with the First Baltic Sea Youth Dialogue in Estonia and Russia in 2014. The 2015 programme in Olsztyn run in partnership with the Warmian-Masurian Voivoidship and is implemented by the Borussia Foundation in Olsztyn. The aim of the Baltic Sea Youth Dialogue is to gather young Europeans in border areas of the Baltic Sea region, to create a sense of shared belonging and identity based on a critical approach towards the local and regional past.

[more]

 

2nd Baltic Sea Youth Dialogue – Olsztyn 2015

W dniach 2–9 września 2015 r. Fundacja Borussia wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościć będą w Olsztynie uczestników międzynarodowego projektu młodzieżowego „2nd Baltic Sea Youth Dialogue”. Projekt zainicjowany został w 2014 r. przez Fundację Körbera z Niemiec i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. w Estonii i w Rosji.

W projekcie 2nd Baltic Sea Youth Dialogue weźmie udział aż 50 młodych Europejczyków w wieku 16-19 lat pochodzących z krajów będących członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz krajów posiadających status obserwatora w Radzie. Młodzież z Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji (m.in. z Kaliningradu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii spotka się na tygodniowych warsztatach w naszym mieście, aby podczas wykładów, dyskusji spotkań i wizyt studyjnych poznać historię II Wojny Światowej i jej następstwa dla regionu Warmii i Mazur, a także by podjąć próbę zuniwersalizowania tego doświadczenia w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia.

Program 2nd Baltic Sea Youth Dialogue w sposób szczególny koncentrować się będzie na zagadnieniach tożsamości regionalnej i wpływie, jaki wojna i okres powojenny miały na kształtowanie się poczucia identyfikacji z miastem i regionem obecnych mieszkańców Warmii i Mazur. Młodzi ludzie wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: Jakie strategie przyjęli dawni i nowi mieszkańcy Olsztyna w odpowiedzi na przesiedlenia? Jak wpłynęło to na ich narodową, regionalną i osobistą tożsamość? Jakie wyzwania pojawiły się w procesie integracji osób o różnym pochodzeniu i tradycjach? Zaplanowane w ramach projektu wykłady, rozmowy ze świadkami historii, a także praca w wielonarodowej grupie rówieśników pozwolą młodym ludziom lepiej zrozumieć współczesną Europę, a także poznać Warmię i Mazury jako jeden z subregionów Morza Bałtyckiego.Swoje podejście do poruszanych w ramach projektu zagadnień uczestnicy spróbują wyrazić za pomocą artystycznych środków wyrazu. Używając fotografii, filmu i rozmów z mieszkańcami stworzą wspólną prezentację zatytułowaną „REGIONAL EYE” – jej premiera odbędzie się 8 września 2015 r. w Olsztynie

Projekt realizowany jest przez Fundację Borussia z inicjatywy Fundacji Körbera i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wsparcie finansowe: Fundacja Körbera, Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji o projekcie.

 

 

III Forum Otwartego Regionalizmu 17-19 lipca

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA, Fundacja BORUSSIA oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na III Forum Otwartego Regionalizmu

Olsztyn (Zamek – Dom Mendelsohna) – Węgajty, 17-19 lipca 2015 r. W załączeniu program III Forum. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Fundacja Borussia, Narodowe Centrum Kultury

Partnerzy: Stowarzyszenie Węgajty, Muzeum Warmii i Mazur, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

Wsparcie finansowe: Narodowe Centrum Kultury, Goethe-Institut, Urząd Miasta Olsztyna

Patronat medialny: TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn

POBIERZ PROGRAM ( kliknij w link)  Forum Otwartego Regionalizmu 2015_program

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY doc. ( kliknij w link) III_FOR_formularz_zgloszeniowy

 

 

Dom Mendelsohna z Olsztyna nominowany w konkursie „Zabytek Zadbany”

Wśród nominacji w ogólnopolskim konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytek Zadbany” w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych znalazł się Dom Mendelsohna z Olsztyna – dawna żydowska Bet Tahara projektu Ericha Mendelsohna, wyremontowana i zaadoptowana przez Fundację Borussia i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia do nowej funkcji od stycznia 2013 r. służy mieszkańcom miasta i regionu jako Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA.

To jedyny spośród nominowanych 20 obiektów z całej Polski, którego rewitalizację przeprowadziła organizacja pozarządowa. Obiekt wyróżnia się także funkcją kulturalno-edukacyjną, która umożliwia eksponowanie wszelkich walorów zabytkowych, jest przy tym nowatorska – prowadzone tu przez Borussię działania obywatelskie przybliżają wielokulturową historię regionu i promują ideę dialogu międzykulturowego. Nowa funkcja zaplanowana i zrealizowana przez Borussię dzięki remontowi i adaptacji obiektu nawiązuje zarówno bezpośrednio jak i pośrednio do historii obiektu i postaci jego twórcy – Ericha Mendelsohna i pierwszego użytkownika – przedwojennej gminy żydowskiej. Tematyka spotkań pokazuje jednak całą złożoność historii i różnorodność kulturową i etniczną współczesnych Warmii i Mazur.

Niecodzienna jest 10-letnia historia konserwacji i remontu obiektu, w który poza ekspertami włączyli się także członkowie i współpracownicy olsztyńskiej Borussii. Na pierwszym etapie prac konserwatorskich na kopule w sali głównej w obiekcie w latach 2007-2009 brali w nich czynny udział borussiańscy wolontariusze – młodzież z Polski, Rosji i Niemiec, uczestnicy pilotażowego programu wolontariatu długoterminowego w ochronie zabytków „Międzynarodowy wolontariat na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach”.

Od 2005 r. równolegle z pracami w obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu Borussia prowadziła działania edukacyjne i kulturalne,m.in. nawiązała współpracę z Radą Osiedla Grunwaldzkiego, na terenie którego znajduje się rewitalizowany obiekt, ze szkołami w Olsztynie, prowadziła konsultacje z mieszkańcami Olsztyna. Borussia organizuje też od 2006 r. cykliczne Salony Mendelsohna: debaty, odczyty, spotkania literackie i muzyczne, poświęcone kulturze i historii Żydów, wielokulturowego Olsztyna oraz osobie samego Mendelsohna. Z tych spotkań narodziła się idea organizacji w Olsztynie Dni Kultury Żydowskiej: przez spotkania, warsztaty, wykłady i koncerty cykliczne coroczne DKŻ mają przybliżać mieszkańcom miasta i szerzej regionu bogate związki narodów i kultur: polskiej, żydowskiej i niemieckiej, od początku XIX wieku współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Zajęcia dla dorosłych, ale także dzieci i młodzieży, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta, służą przełamywaniu uprzedzeń i stereotypów i budowaniu relacji społecznych opartych na poszanowaniu dla odmienności i różnorodności. Koncerty, wystawy, warsztaty ukazują wielokulturowość Olsztyna w szerszym kontekście europejskim.

Więcej informacji o konkursie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ZABYTEK%20ZADBANY%202015/

Rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany”, który odbywa się pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego nastąpi 21 kwietnia podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się w Białymstoku.

Olsztyn czasów Mendelsohna- opowiada Rafał Bętkowski

W najbliższą sobotę, 21 marca świętować będziemy 128. rocznicę urodzin Ericha Mendelsohna. Z tej okazji o godz. 16:00 zapraszamy do DOMU MENDELSOHNA na spotkanie z Rafałem Bętkowskim pt. „Olsztyn czasów Mendelsohna”. Opowieści o dawnym Olsztynie przeplatane będą prezentacją historycznych pocztówek z okresu, kiedy w naszym mieście żył wybitny architekt.

1% dla DOMU MENDELSOHNA

Darując Borussii 1% swojego podatku,  pomożesz uratować jeden z najcenniejszych olsztyńskich zabytków – Bet Taharę, zaprojektowaną przez Ericha Mendelsohna.  Wspólnie stworzyliśmy tu  Centrum Dialogu Międzykulturowego  DOM MENDELSOHNA. Dziękujemy!

Na ten cel przeznaczyliśmy wszystkie środki zebrane w ramach 1% w latach 2007-2016 (2007 – 8313,50 zł; 2008 – 7163,98 zł; 2009 – 4517,88 zł; 2010 – 3528,60 zł; 2011 – 6251,20 zł; 2012 – 4464 zł; 2013 – 4332 zł; 2014 –  4332 zł; 2015 – 4362 zł; 2016 – 4055,80 zł ).

Organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa »Borussia« KRS 0000111401

BACK