„Księga Przyjaciół” – nowe wiersze Grażyny Zambrzyckiej | piątek, 1 września godz. 17.00 | Dom Mendelsohna

Zapraszamy na wieczór autorski Grażyny Zambrzyckiej, który odbędzie się 1 września o godz. 17.00 w Domu Mendelsohna.

Grażyna Zambrzycka to poetka i tłumaczka urodzona w Olsztynie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutowała w 1987 r. w „Zeszytach Literackich”. Jest autorką kilkunastu tomików poezji. Publikowała m.in. na łamach „Borussii”, „Frazy”, „Zeszytów literackich”, „Toposu” oraz w „Antologii poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999”. Laureatka nagrody Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2010), przyznawanej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej. Od 1981 r. mieszka w Kanadzie. Regularnie przyjeżdża do rodzinnego Olsztyna.

Okazją do spotkania jest najnowszy tomik poetki „Księga Przyjaciół”, wydany w 2023 r. nakładem Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”.

Wstęp wolny!
Zapraszamy do udziału!

Partner wydarzenia: Goethe-Institut
Fot. Andrzej Brakoniecki

Volunteers Needed! Project of European Solidarity Corps 2023-2024 at the Borussia Foundation!

The Foundation Borussia in Olsztyn is looking for one volunteer for individual volunteering project in Poland, within the framework of the European Solidarity Corps programme.

If you:
– are between 18 and 30 years old,
– are curious about the world,
– want to get involved in volunteering in Poland, acting for the benefit of the local community,
– want to discover new horizons and develop your skills

Go for a long-term volunteering in Poland and join the life of the local community, help in the preparation of workshops and cultural and educational events, sharing your experiences and culture and developing your skills, interests and passions!

Fields : European and International cooperation, mobility, youth, culture, non-formal education, citizenship, interculturalism

Start : from September/October 2023 to April 2024 (9-12 months)
Application deadline : 31th of August 2023

The voluntary vacancy is open to residents in EU countries, partner countries, Iceland or Norway.

If you have any questions, please contact us: wolontariat@borussia.pl

Młyn rodziny Meyerów z Bartoszyc – nieopowiedziana historia | środa, 16 sierpnia godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Burchardem Dabinnusem, aktorem i reżyserem z Monachium. W przedwojennych Bartoszycach działał duży, nowoczesny zakład młynarski, należący do żydowskiej rodziny Meyerów. Po 1933 r. podobnie jak w całych Niemczech, także tutaj – w dawnych Prusach Wschodnich – rozpoczął się proces tzw. aryzacji, polegający na przymusowym przekazywaniu żydowskich majątków w ręce nowych, aryjskich właścicieli – w ten sposób młyn Meyerów trafił w ręce niemieckiej rodziny Dabinnusów.

Część rodziny Meyerów zdołała wyemigrować z Niemiec przed wybuchem wojny, część zginęła jako ofiary Holokaustu. Po 1945 r. Dabinnusowie opuścili rodzinne strony. Zamieszkali na stałe w Szlezwiku-Holsztynie oraz Bawarii. O niechlubnej przeszłości wszyscy chcieli zapomnieć…

80 lat później do trudnej historii rodzinnej z lat 30. wraca Burchard Dabinnus, aktor i reżyser z Monachium, którego dziadkowie przejęli młyn żydowskiego sąsiada – wspólnie z potomkami Meyerów analizuje fakty historyczne, bada i analizuje zachowane dokumenty, szuka relacji krewnych i świadków… Podczas spotkania w Olsztynie, w Domu Mendelsohna przedstawi „historię młyna”, jedną z tych wielu „nieopowiedzianych historii”. Chce także zachęcić publiczność do krytycznego spojrzenia na własne rodzinne historie.

Spotkanie w j. niemieckim z tłumaczeniem na polski
Tłumaczenie: Claudia Wemhoff

Organizator: Fundacja „Borussia”
Partnerzy: Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Wsparcie finansowe: Referat ds. Kultury przy Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu, Goethe-Institut w Warszawie

Grafika: kolaż Marlene Rösch, zdjęcia ze zbiorów prywatnych

BACK