Oznakowanie olsztyńskiego cmentarza żydowskiego – odsłonięcie tablicy przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 | Czwartek 14.04.2023 godz. 11.00

W ramach olsztyńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 14 kwietnia odsłonimy tablicę stanowiąca trwałe oznakowanie cmentarza żydowskiego w Olsztynie przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2.

Od 2005 roku społeczną opiekę nad nekropolią sprawuje Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Fundacja BORUSSIA.

Działanie odbywa się w ramach programu Oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Więcej o programie: https://nid.pl/program-identyfikacji-i-oznakowania-cmentarzy-zydowskich-na-terenie-rp/

Odsłonięcia tablicy dokona Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Barton oraz przedstawicielka dyrekcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK