Szkolenie „Dialog i analiza konfliktów” w dniach 8-9 grudnia 2022 r. | DOM MENDELSOHNA | Olsztyn

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Dialog i analiza konfliktów” – szkolenie ma na celu zbudowanie kompetencji potrzebnych do wykorzystywania dialogu w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Podczas dwudniowego szkolenia przyjrzymy się temu, czym jest dialog, jakie są jego najważniejsze zasady, jak stworzyć dla niego warunki i jak można go wykorzystywać w swojej pracy i działalności społecznej. Uczestnicy będą mieli możliwość refleksji nad swoim sposobem komunikacji, poznają też narzędzia analizy konfliktów, które pozwolą im głębiej przyjrzeć się sytuacjom konfliktowym w swoim otoczeniu i możliwościom wykorzystania metody dialogu do pracy z nimi.
___

Godziny:
Dzień 1: 9.00-16.30
Dzień 2: 9.00-16.00
Ramowy program szkolenia:
● Dialog i jego kluczowe elementy
● Komunikacja – trzy poziomy słuchania
● Analiza konfliktów – mapowanie sytuacji konfliktowych
● Doświadczenie dialogu w praktyce

Prowadzące szkolenie:

Natalia Kertyczak – absolwentka lingwistyki stosowanej na UW oraz politologii na Collegium Civitas, trenerka i koordynatorka projektów. W Fundacji Edukacja dla Demokracji pracuje od 2013 roku, od 2020 roku członkini zarządu. Odpowiada za działania adresowane do działaczy społecznych i samorządowców w Ukrainie, działania dotyczące edukacji obywatelskiej oraz współpracę z rosyjskimi partnerami w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja. Współpracuje też ze Związkiem Ukraińców w Polsce. W wolnych chwilach lubi doskonalić znajomość języków obcych, stara się nadrobić zaległości w czytaniu oraz twórczym spędzaniu czasu z przyjaciółmi.

Ewa Stokłuska – z wykształcenia i doświadczenia socjolożka, badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka. Związana zawodowo z sektorem pozarządowym od 2008 r. (Forum Dialogu, Fundacja Stocznia), z przerwą na 3 lata bycia urzędniczką samorządową w Gdyni i Warszawie. Specjalizuje się w tematyce partycypacji obywatelskiej i równego traktowania, m.in. projektuje i prowadzi procesy włączające mieszkańców i mieszkanki w różne procesy decyzyjne w samorządach. Od 2020 r. współpracuje z Fundacją Edukacja dla Demokracji, odpowiada za działania dwustronne i regionalne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie do poniedziałku, 5 grudnia (włącznie) formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/jcg3dYLkRVf21TTg6

Liczba miejsc ograniczona.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W czasie szkolenia zapewniamy lunch.
Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenie.

Warsztaty odbywają się w ramach cyklu „Olsztyn różnorodnie”.
Sfinansowane w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK