Study Tours to Poland dla Białorusinów mieszkających w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w ramach Programu Study Tours to Poland Białorusinki i Białorusinów mieszkających w Polsce.
Jeżeli masz 20-25 lat, masz obywatelstwo białoruskie i mieszkasz w Polsce, studiujesz i nie brałeś/-łaś wcześniej udziału w STP zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Na zgłoszenia chętnych czekamy do 15 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o programie oraz formularz zgłoszeniowy: https://studytours.pl/by/stp-для-студэнтаў-у-скароце/

Study Tours to Poland jest programmed Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Borussia.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK