Synagoga w Barczewie – historia i przyszłość | sobota 19 listopada godz. 11.00 Barczewska Synagoga

Serdecznie zapraszamy na seminarium i debatę poświęconą historii i przyszłości synagogi w Barczewie. To jedna z niewielu zachowanych żydowskich budowli sakralnych w województwie warmińsko-mazurskim. Została wzniesiona ok. 1894 r., a tutejszej gminie żydowskiej służyła do 1937 r. Następnie po sprzedaży budynek znalazł się w prywatnych rękach i dzięki temu przetrwał noc pogromów w 1938 r., gdy w całych Niemczech – także na terenie dzisiejszej Warmii i Mazur – spłonęło ponad 200 synagog.

Po II wojnie światowej do końca lat 70. budynek synagogi stał pusty i niszczał. Po remoncie przeprowadzonym przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie pełnił funkcję muzealną, następnie mieścił kierowane przez Barbarę Hulanicką Centrum Tkactwa Warmii i Mazur. Od lat 80. opiekę nad synagogą sprawuje SSK „Pojezierze”. Obecnie znajduje się tu Galeria Sztuki Synagoga, prowadzona przez panią Krystynę Szter. Od 2021 r. właścicielem zabytkowego obiektu jest Powiat Olsztyński. W br. udało się pozyskać dotację z Fundacji Most the Most, która umożliwi rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do funkcji kulturalno-społecznych.
W 2017 r. przy budynku synagogi powstało lapidarium – trafiły tu m.in. macewy z cmentarza żydowskiego w Barczewie, zdewastowanego w 1976 r.

Podczas seminarium „Synagoga w Barczewie – historia i przyszłość”, które odbywa się w ramach Festiwalu Mendelsohna, o dziejach tego miejsca i historycznych śladach, które przetrwały do dziś, opowiedzą w sobotnie przedpołudnie:

Julia Martino, dyplomowana konserwator dzieł sztuki konserwator dzieł sztuki, specjalizująca się w badaniach i konserwacji zabytków architektury z XIX i XX wieku – w wystąpieniu „Barczewska synagoga w świetle badań konserwatorskich”

Krzysztof Bielawski, który od 2005 r. bada i dokumentuje historię żydowskich cmentarzy, prowadzi portal internetowy www.cmentarze-zydowskie.pl i jako specjalista ds. dziedzictwa żydowskiego pracuje na co dzień w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – przedstawi „Historię cmentarza żydowskiego w Barczewie”.

W 2. części spotkania zapraszamy do dyskusji nad przyszłością Barczewskiej Synagogi z udziałem historyków, samorządowców, lokalnych działaczy i konserwatorów.

Spotkanie poprowadzi pani Krystyna Szter.

Partnerzy wydarzenia:
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Barczewska Synagoga
Stowarzyszenie Pojezierze

 

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK