Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
Program Study Tours to Poland – rekrutacja studentów z Mołdawii i Ukrainy. – Borussia Olsztyn

Program Study Tours to Poland – rekrutacja studentów z Mołdawii i Ukrainy.

Ruszył konkurs na wizyty studyjne dla studentów z Mołdawii i Ukrainy. Wizyty zaplanowane są na październik – grudzień 2022 r.

Zachęcamy osoby, które są aktywne, otwarte, chcące zdobyć nowe doświadczenie, poszerzyć horyzonty oraz poznać rówieśników.

W obecnej edycji STP mogą uczestniczyć:

  • osoby w wieku 18-21 lat
  • obywatele  Mołdawii i Ukrainy
  • osoby studiujący w wymienionych powyżej krajach oraz na terenie UE i EOG
  • studenci posiadający ważny paszport
  • osoby, które nie były jeszcze uczestnikami STP dla studentów

Formularze aplikacyjne dostępne są w języku angielskim i ukraińskim na stronie STP.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 września 2022 r o godz. 23:59 czasu polskiego.

Bieżące informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej, fan page STP na Facebooku oraz Instagramie.

Study Tours to Poland (STP) jest Programem w ramach, którego realizujemy wizyty studyjne do Polski. Oferta Programu jest skierowana do studentów i profesjonalistów. Dzielimy się doświadczeniami przemian, jakie odbyły się w Polsce po transformacji systemowej i integracji europejskiej. Poszerzamy przestrzeń wolności i współodpowiedzialności wśród sąsiadów. Wzmacniamy potencjał społeczny po to, aby obywatele stawali się architektami zmian we własnych krajach. Pokazujemy rozwiązania efektywne i skuteczne w polityce, gospodarce i życiu społecznym. Łączymy ludzi, by się poznawali i rozumieli, a poprzez to przełamywali stereotypy i uprzedzenia.

Program realizowany jest przez Fundację Liderzy Przemian z Warszawy we współpracy z Fundacją Borussia z Olsztyna. „Borussia” jest zaangażowani w Study Tours to Poland od 2004 roku.

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK