Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
Stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda na stażu w Borussii – Borussia Olsztyn

Stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda na stażu w Borussii

Marzec to intensywny czas w borussiańskim kalendarzu. W mijającym tygodniu staż w Borussii odbyła dwójka stażystów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda – Nina Reshetar i Evgenii Skachkov.

Celem stażu w było poznanie specyfiki pracy polskich organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i edukacji obywatelskiej. Zaprezentowaliśmy stażystom doświadczenia olsztyńskiej „Borussii” w realizacji projektów na rzecz budowania aktywnych, świadomych wspólnot lokalnych, rozwoju wolontariatu, współpracy międzynarodowej, krajobrazu kulturowego i ochrony zabytków. Nasi goście wsparli nas również w bieżących działaniach na rzecz Ukrainy i Ukraińców.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda od 2000 roku wspiera liderów i specjalistów z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, przyznając im stypendia na roczne studia uzupełniające w Polsce. Jego celem jest przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej.
Program jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Jego administratorem jest Fundacja Liderzy Przemian.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK