Wieczór Solidarności z Ukrainą w piątek 4 marca 17.00-20.00 w Domu Mendelsohna

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci atakiem na niepodległą Ukrainę. Wywołana przez putinowską Rosję wojna godzi w setki istnień ludzkich, zagraża naszym ukraińskim Przyjaciołom, Znajomym, naszym Partnerom i Sąsiadom w Europie.
To wojna, która godzi także w demokrację, w wartości humanistyczne, niweczy porozumienie i współpracę, zagraża pokojowi w Europie. Dziś „wszyscy jesteśmy Ukraińcami”, dziś myślami jesteśmy przy wszystkich naszych ukraińskich Sąsiadach.

Jako Borussia, jako aktywni obywatele i obywatelki chcemy okazać solidarność i pomoc przez wspólne DZIAŁANIE, tak jak robimy to od ponad 30 lat.

🇺🇦 Dlatego zapraszamy w piątek 4 marca w godz. 17.00-20.00 na „Wieczór Solidarności z Przyjaciółmi z Ukrainy”. Tego wieczora w Domu Mendelsohna wystąpią i głos zabiorą ludzie kultury: pisarze, poeci, muzycy, artyści, aktorzy – wszyscy, którzy w tych trudnych chwilach chcą i mogą wesprzeć naszych ukraińskich Przyjaciół.

🇺🇦 Swój udział w naszym wydarzeniu potwierdzili do tej pory:

Marta Andrzejczyk | Piotr Bałtroczyk ǀ Piotr Banaszek ǀ Marek Barański ǀ Tomasz Białkowski ǀ Biały Teatr ǀ Iwona Bolińska-Walendzik ǀ Tamara Bołdak-Janowska ǀ Kazimierz Brakoniecki ǀ Ania Broda z Przyjaciółmi ǀ Rodzina Burdalskich i Przyjaciele – Natalia Hasso-Agopsowicz ǀ Alicja Bykowska-Salczyńska | Bożena Chrostowska ǀ Czerwony Tulipan ǀ Czyści jak Łza ǀ Anna Drońska ǀ Rafał Gajewski ǀ Dariusz Górkiewicz ǀ Grzegorz Gromek ǀ Antek Grzybek ǀ Hitano ǀ HORPYNA ǀ Antoni Janowski ǀ Łukasz Jędrys ǀ Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk z Krzysztofem Zawiasem Zawistowskim ǀ Włodzimierz Kowalewski | Marcel Krueger (zaocznie) ǀ Jagna Polakowska ǀ Jarosław Poliwko ǀ Basia Raduszkiewicz ǀ Maria Rumińska ǀ Magdalena Izabella Sacha ǀ Mariusz Sieniewicz ǀ Piotr Siwecki ǀ Adam Mr Smo Smoczyński ǀ Łukasz Staniszewski ǀ Monika Stępień ǀ Paweł Strzelec ǀ Jacek Sztorc ǀ Robert Traba ǀ Krystian Trzaskowski ǀ Joanna Wilengowska

– naszą listę Gości, którzy wystąpią podczas „Wieczoru Solidarności z Przyjaciółmi z Ukrainy”, będziemy aktualizować na bieżąco.

🇺🇦 Podczas „Wieczoru Solidarności z Przyjaciółmi z Ukrainy” będziemy zbierać wśród publiczności darowizny na rzecz potrzebujących w Ukrainie – przekażemy je za pośrednictwem Związku Ukraińców w Polsce (Oddział w Olsztynie), który jest partnerem naszego wydarzenia.

🇺🇦 Do odwiedzenia Domu Mendelsohna i udziału w naszym wydarzeniu zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna gotowych wesprzeć datkami naszych Przyjaciół z Ukrainy.

🇺🇦 W czasie spotkania wspólnie z partnerami będziemy także informować o tym, jakie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Będziemy również zbierać zgłoszenia od osób gotowych włączyć się w działania pomocowe na rzecz potrzebujących w Ukrainie.

#SolidarniZUkrainą

Dziękujemy za pomoc w organizacji nagłośnienia Tomkowi Markowi!

Motyw graficzny: Andrij Fil

Beata

Dziś mija 5 lat od śmierci naszej koleżanki z Borussii, Beaty Samojłowicz, która przez kilkanaście lat współtworzyła fundację i stowarzyszenie „Borussia”.
Beatę wspomina prof. Robert Traba, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący naszej organizacji.

Beata Samojłowicz pojawiła się w „Borussii” u schyłku lat 90. niczym meteor, pełna temperamentu i pomysłów, które chciała realizować. Chciała, wspólnie z Ewą Romanowską (później również Iwoną Ndiaye), rozwijać projekty z naszymi wschodnimi sąsiadami, głównie współpracę z Obwodem Kaliningradzkim. Prawie równolegle włączyły się do dużego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Study Tours to Poland”. Zasada, jaką wówczas preferowaliśmy, była prosta: Masz pomysł, my stworzymy przestrzeń do jego realizacji! Dla Beaty było to jakby wymarzone przesłanie do zainwestowania swojej wiedzy, aktywności i znakomitej znajomości języka rosyjskiego. Mi dawało szansę pełnej realizacji idei przyjaznej sąsiedzkości, która z partnerami wschodnimi rozwijała się wówczas za mało dynamicznie.
Przypomnę tylko ważniejsze inicjatywy i działania Beaty:
– W ramach programu transgranicznego „Borussii”, realizacja projektu „W stronę regionalnego partnerstwa – organizacje pozarządowe w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej” (2000-2002).
– Forum Przyjaznego Sąsiedztwa, od 2002 r. było miejscem tworzenia nowego typu relacji między Polską, Litwą a Rosją. Finałem był pionierski raport Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna.
– Koordynatorka projektu „Wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach” (2005-2011).
– Koordynatorka projektu „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”, którego pomysłodawcą był Krzysztof A. Worobiec z „Sadyby” (2009-2011).
– Współtwórczyni „Forum Trzech Partnerów” – cyklicznych spotkań polsko-rosyjsko-niemieckich w celu rozwoju trójstronnej wymiany młodzieży (2004-2010).
Oprócz aktywności projektowej Beata prawie od początku włączyła się w społeczne działania również na innych polach. Współtworzyła Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelsohna”, pomagała koleżankom i kolegom w ich projektach. Gdy w 2006 r. zakończyłem aktywne zarządzanie Stowarzyszeniem i zainicjowałem równolegle powstanie Fundacji, to właśnie Beata była najbardziej sprawczą osobą, która wzięła na swoje barki, wspólnie z Kornelią Kurowską, zarządzanie dwoma „Borussiami”. W 2006 r. weszła do Zarządu Fundacji i Stowarzyszenia, gdzie przejęła odpowiedzialną funkcję skarbnika. W latach 2008-2012 była przewodniczącą Stowarzyszenia. W tym czasie to właśnie energia i zaangażowanie Beaty nadawały rytm i kierunek rozwoju „Borussii”. Żartowałem, że z Beatą nawet warto było się pospierać, bo umiała być rzeczową i twardą partnerką, co w efekcie prowadziło do kreatywnych konkluzji, nowych projektów.
Jej śmierć w wieku 42 lat była szokiem, choć wszyscy wiedzieliśmy, jak ciężko chorowała. Ci, którzy Ją znali, mimo upływu pięciu lat, odnajdują ślady Beaty i Jej niespożytej energii w edukacyjnych projektach „Borussii”. Ale kilkanaście lat kreatywnego zaangażowania Beaty zasługuje też na swój trwały ślad nie tylko w kręgu przyjaciół. Chciałbym – i wierzę, że jest to również w intencji Fundacji oraz Stowarzyszenia – żeby utrwalony został niematerialny dorobek Beaty w specjalny sposób tak, by pamięć o Niej przetrwała również wśród kolejnych generacji współpracowników i uczestników projektów „Borussii”. Pamiętając, dajemy świadectwo kontynuacji i trwałości idei borussiańskiej wspólnotowości.

Robert Traba 23.02.2022 r.

Nie czekajmy – WSPIERAJMY! #БоруссіяСолідарназУкраїною

Jako Polki i Polacy wiemy, jak ważne w drodze do wolności i demokracji jest międzynarodowego wsparcie, doświadczaliśmy go przez wiele lat. Dziś nadszedł czas byśmy okazali je naszym Sąsiadom Ukraińcom.

Jak to zrobić?

1. MOŻEMY WPŁACIĆ PIENIĄDZE – listę zweryfikowanych zbiórek można znaleźć na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji: https://fed.org.pl/jak-wesprzec-ukraine/

2. MOŻEMY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZBIÓRCE HUMANITARNEJ – w Olsztynie prowadzi ją Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych: https://www.facebook.com/events/632488054707944/?ref=newsfeed

BACK