„Tożsamość – moja, twoja, nasza?” – wykład ONLINE prof. Jacka Poniedziałka, wtorek 14 grudnia 2021 r. godz. 17.00

Zapraszamy na wykład ONLINE prof. Jacka Poniedziałka „Tożsamość – moja, twoja, nasza?”, który odbędzie się w ramach Festiwalu Mendelsohna we wtorek 14 grudnia 2021 r. godz. 17.00.

Leitmotivem tegorocznego Festiwalu Mendelsohna jest „tożsamość” – temu pojęciu i zjawisku przyjrzymy się w wykładzie socjologa prof. Jacka Poniedziałka.

Wokół jakich wartości i pojęć konstytuujemy swoją tożsamość, kto i co ma na nią wpływ. Czy tożsamość to zamknięty zespół cech, czy określanie własnego „ja” to raczej stały proces? Czy tożsamość tworzymy czy raczej odkrywamy? Wykład prof. Jacka Poniedziałka będzie także dotyczył dylematów tożsamościowych, przed którymi stajemy dziś we współczesnym świecie.

Prof. Jacek Poniedziałek jest socjologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w socjologii regionu (tożsamość regionalna, regionalizm, społeczno-kulturowe wymiary rozwoju regionalnego). W obrębie jego naukowych zainteresowań znajdują się również zagadnienia z zakresu socjologii narodu (tożsamość mniejszości, historia subdyscypliny, współczesne teorie narodu). Jest autorem monografii: „Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej” (2011), „Warmińsko-mazurskie: perspektywy rozwoju” (2012), „Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej” (2018), „Etnosymboliczna teoria narodu Anthony D. Smitha” (2021). Redaktor naukowy tomu „Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej” (2015).

Wykład będzie transmitowany na żywo na fanpage’u Borussii na Facebooku i kanale YouTube Borussia Olsztyn.
Zapraszamy do udziału!

Fot. Grzegorz Czykwin / „Gazeta Olsztyńska”

******************************************************************
Festiwal Mendelsohna 2021
Organizatorzy: Fundacja „Borussia”, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Partnerzy: Stowarzyszenie B‘Jachad, Forum Dialogu Publicznego, Freunde der Borussia Olsztyn/Allenstein e.V., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kolegium Europy Wschodniej, I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Restauracja Staromiejska 2.0
Wsparcie finansowe: Goethe-Institut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fundacja im. Róży Luksemburg

 

 

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK