Dialog i analiza konfliktów – zapraszamy na szkolenie w dniach 4-5 listopada 2021 r.

Fundacja Borussia we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji zaprasza na szkolenie na temat dialogu i analizy konfliktów.
Szkolenie ma na celu zbudowanie kompetencji potrzebnych do wykorzystywania dialogu w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Podczas dwudniowego spotkania przyjrzymy się temu, czym jest dialog, jakie są jego najważniejsze zasady, jak stworzyć dla niego warunki i jak można go wykorzystywać w swojej pracy i działalności społecznej. Uczestnicy będą mieli możliwość refleksji nad swoim sposobem komunikacji, poznają też narzędzia analizy konfliktów, które pozwolą im głębiej przyjrzeć się sytuacjom konfliktowym w swoim otoczeniu. Poznają przykłady inicjatyw dialogowych i będą mogli zaplanować, jak skorzystać z metody dialogu w prowadzonych przez siebie działaniach. Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy pragną doskonalić się w sztuce prowadzenia dialogu.
Termin szkolenia: 4 – 5 listopada 2021 r. w godzinach 9.00-16.30
Miejsce szkolenia: Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA, ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn
Ramowy program szkolenia:
• Dialog i jego kluczowe elementy
• Komunikacja – trzy poziomy słuchania
• Analiza konfliktów – mapowanie sytuacji konfliktowych
• Doświadczenie dialogu w praktyce
• Przykłady inicjatyw dialogowych w Polsce i zagranicą
• Planowanie własnych inicjatyw – jak można wykorzystać wiedzę/kompetencje z warsztatów
Prowadzące szkolenie:
Natalia Kertyczak – absolwentka lingwistyki stosowanej na UW oraz politologii na Collegium Civitas, trenerka i koordynatorka projektów. W Fundacji Edukacja dla Demokracji pracuje od 2013 roku, od 2020 roku członkini zarządu. Odpowiada za działania adresowane do działaczy społecznych i samorządowców w Ukrainie, działania dotyczące edukacji obywatelskiej oraz współpracę z rosyjskimi partnerami w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja. Współpracuje też ze Związkiem Ukraińców w Polsce. W wolnych chwilach lubi doskonalić znajomość języków obcych, stara się nadrobić zaległości w czytaniu oraz twórczym spędzaniu czasu z przyjaciółmi.
Ewa Stokłuska – z wykształcenia i doświadczenia socjolożka, badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka. Związana zawodowo z sektorem pozarządowym od 2008 r. (Forum Dialogu, Fundacja Stocznia), z przerwą na 3 lata bycia urzędniczką samorządową w Gdyni i Warszawie. Specjalizuje się w tematyce partycypacji obywatelskiej i równego traktowania, m.in. projektuje i prowadzi procesy włączające mieszkańców i mieszkanki w różne procesy decyzyjne w samorządach. Od 2020 r. współpracuje z Fundacją Edukacja dla Demokracji, odpowiada za działania dwustronne i regionalne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.
ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnię do czwartku, 28 października (włącznie) formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/PJs1zGC2RJLNEdHe9 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Olsztyn różnorodnie”. Wsparcie finansowe: Goethe-Institut.

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK