Seminarium „Przestrzenie sakralne jako europejskie miejsca pamięci”

22 września  w DOMU MENDELSOHNA rozpoczęło się seminarium „Przestrzenie sakralne jako europejskie miejsca pamięci” z udziałem 10 organizacji partnerskich z Niemiec, Holandii, Rumunii, Litwy, Czech, Włoch i Austrii.
Do niedzieli, 25 września wspólnie z partnerami będziemy pracować nad tworzeniem zajęć edukacyjnych, poświęconych tematyce projektu.
Projekt „Przestrzenie sakralne jako europejskie miejsca pamięci” jest realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

BACK